fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

ilijas_coa - 103497 - 26.06.2019 : Aleksandar Beograd - best (7)

Lažni filmovi, lažni raporti, lažne pobede i lažni heroji tkz.Armije BiH


Istorija će biti svedok najgnusnijeg stepena laži i obmana, koje prevazilaze i najveće istorijske protagoniste stvaranja lažnih slika o sebi i svom društvu, svojim porazima koji postaju pobede, svojim zločinima koji postaju milosrđe. Najveći majstori takvih predstava su muslimanski lažni heroji, medijski manipulatori, verski fanatici i politički predstavnici. Toliki stepen laži, je ubedio bošnjački nacionalni korpus u laž koja postaje istina, gde se čak i jedan eklatantni srbomrzac general Divjak ogradio od njih, što ga je momentalno isključilo iz njihovih herojskih bajki, da im ne bi pokvario njihovu sliku velikih pobedničkih dela.

Sredinom juna meseca na početku operacije Tekbir, gde je na glavnom pravcu napada Nabožić - Ravni Nabožič slomljena kičma 7. muslimanske brigade, njihov komadant Pukovnik Šerif Petković od svog komandanta IDČ-a Avda Tutmića - Bazuke, dobija raport sledeće sadržine:

"...Obavještavamo Vas da je naš bliži zadatak- ovladavanje platoom Nabožić - Ravni Nabožić - u potpunosti izvršen uz djelimične gubitke u ljudstvu i bogat ratni plijen..."

Ovakav izveštaj je prosleđen generalštabu tkz. Armije BiH, što bi u vojnom smislu značilo da je 7. muslimanska brigada, slomila srpsku odbranu i preko Semizovca i tvornice Pretis se povezala sa jedinicama 1. korpusa u gradu, što je bio glavni cilj Operacije T. Ovakav stepen bezočnih obmana i laži moderna istorija rata ne pamti, a ovim poraženim vojnicima na Sarajevskom spoljnem prstenu, je ostalo jedino da se "iživljavaju" nad srpskim civilima i zarobljenim vojnicima u Vozućkom džepu. Alija Izedbegović je svoju poraženu brigadu morao nagraditi zbog velikih zločina u Vozući i pod Ozrenskim selima nazivom Oslobodilačka, uz opasku da je to najsvesniji i najodgovorniji skup ljudi na jednom mestu, u celom muslimanskom nacionalnom korpusu! Bilo kakav komentar za zdravo razumnog čoveka je suvišan!

Drugi čin muslimanske tragikomedije se odigrava sa njihovom specijalnom jedinicom Crni Labudovi, koja je bila pod direktnom komandom tkz. Predsedništva BiH, i njihovim velikim uspesima na Špicastoj stijeni u Sarajevu 1994. godine, i posebno "velikim borbenim podvizima" u Operaciji Tekbir. Kao što znamo Crni Labudovi su poraženi na Lipi, juna 1995. godine i ni jedan borbeni zadatak nisu uspeli izvršiti. Naravno komanda tkz. Armije BiH ih je morala priključiti ofanzivi na nejaku Vozuću, jer su i oni morali bar negde, ako ne mogu vojnički, onda nad zarobljenim vojnicima i civilima, osetiti, šta znači vojni uspeh! Pošto ih realna vojna istorija ne može pamtiti po uspehu, oni će svake godine, kao i ove, svoj veliki poraz na Špicastoj stijeni slaviti kao pobedu!

Crni Labudovi nisu ostali sami u svojim veličanjima poraza, pridružili su im se u lažnoj maskaradi, tkz. Zamovi lavovi sa Hrasnog brda, koji su poraženi do nogu, na koti Polom, sa svojim komadantom Zamom Dučićem koga su zvali Gorski lav. Slavi se njihova gorda pobeda, kao putokaz budućim generacijama, kako su muslimanski vojnici svaku bitku pretvorili u trijumf!

Ne bih da izgledam pretenciozno, ali moramo pomenuti sve velike pobede u i oko Sarajeva tog leta 1995. godine. Kota Gunčar, setimo se Hadžićkih Munja, Zlatišta i Belih Vukova, Betonjare i naše slavne urbane gerile, nepobedive Iližanske brigade VRS, Golog brda, kote 830 i Josipovićevih jurišnika, Specijalne brigade MUP RS, svugde je bila od Nabožića do Bijambarskih pećina, Čekrčića do Nabožića i Ilijaških junaka.

Svaka lažna tragikomedija ima svoju ekstazu. Taj čin je multimedijalno predstavljen u najnovijem filmu Sarajevski Vitezovi, koji se slavno završava sa periodom leta 1993. godine. Do tog perioda opisuje vojničku pobedničku bajku njihovih heroja sa Žući. Da podsetimo tog leta gospodnjeg, nakon pada Igmana počela je Operacija Prsten, koja je munjevito završena osvajanjem Glavice, Šabanove kuće, platoa Golog Brda i kote 830, gde su združene jurišne jedinice 3. sarajevske i Ilijaške brigade porazile 1. i 2. brigadu 1. sarajevskog muslimanskog korpusa. Tada je muslimanska vojska u Sarajevu bila pred kapitulacijim. Od tog poraza udarne jedinice 1. muslimanskog korpusa se nisu nikada oporavile, što se moglo videti da na tom području, nije više bilo ofanzivnih dejstava pomenutih jedinica do kraja rata.
Idi na stranu - |listaj dalje|