fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

ratko_mladic - 102986 - 02.01.2019 : Aleksandar Popović Rakovica, Beograd - best (2)

Smenjivanje Generala Mladića (3)


Feljton NIN-a

Sutradan je Vojska izdala saopštenje u kojem je upozorila da primena takvog zakona o odbrani može imati nesagledive posledice za odbranu i Republiku. Međutim, ni ovo saopštenje, nijedno sredstvo informisanja u RS nije prenelo.

Važnu ulogu u rušenju Glavnog štaba VRS i antivojnoj propagandi odigrao je Štab Republike Srpske Krajine (RSK) u Banjaluci. U okviru ovog štaba radi novinska agencija "Fles" (finansira je Soroš fondacija, a koja je u Republici Srpskoj sprovela više istraživanja javnog mnjenja za potrebe američkog Galupovog instituta). U saradnji sa SDS pokrenut je i sedmični list "Knin" , koji je glavni i odgovorni urednik pomoćnik ministra za informisanje RS Miro Mlađenović, a zamenik urednika lista sadašnji ministar za informisanje RS Svjetlana Šiljegović. List " Knin " bio je prepun stavova protiv Vojske i Glavnog štaba, posebno protiv generala Mladića, Gvere i drugih. Mnoge tekstove iz ovog lista po nalogu političkih moćnika prenosili su državni radio i televizija. U takvim tekstovima posebno se isticao penzionisani general-potpukovnik Ilija Rašković "studioznim" razmatranjima razlika između "srpskih" i "komunjarskih oficira" i njihove, navodno, izdajničke uloge u proteklom ratu, upravo u vreme - dok se on skrivao u ogromnom stanu u Beogradu. Inače, njegovi stavovi o potrebi formiranja srpske vojske i izgradnji srpskih oficira bile su gomila neadekvatnih citata vojnih teoretičara.

Za izuzetan doprinos rušenju Glavnog štaba VRS zamenik glavnog urednika "Knina" Svjetlana Šiljegović postala je ministar informacija RS, a njen šef Miro Mlađenović i u novoj vladi zadržao je mesto pomoćnika ministra. Milan Martić je u razgovoru sa generalom Mladićem tvrdio da iza toga ne stoje njegovi ludi. Međutim, šef njegovog kabineta Ilija Prijić izjavio je na Srpskoj radio-televiziji da u okviru štaba RSK deluje agencija "Fleš" i list "Knin". Verovatno su gospoda iz RSK želela na ovaj način da prenesu bogata iskustva oko uređenja vojske, što bi trebalo i prihvatiti ako se očekuje sličan kraj i u Republici Srpskoj.

Mesecima je Glavni štab VRS optuživan da ne izvršava naređenja vrhovnog komandanta Biljane Plavšić za otpust studenata iz vojske. Međutim, Glavni štab je još aprila 1996, i kasnije, pismeno zatražio od Vrhovne komande i vlade da se reši pitanje popune jedinica kako bi se pravovremeno izvršio otpust studenata. Niko od nadležnih na takav zahtev Vojske nije reagovao. Istovremeno, neke opštinske organizacije SDS, u cilju stvaranja većih tenzija protiv Vojske i Glavnog štaba, organizovale su besplatan prevoz roditelja do jedinica da bi oni tamo protestovali i svoju decu (studente-vojnike) odveli kućama.

Mnogi su zaboravili da je odmah posle završenih izbora Glavni štab VRS javno istakao da će poštovati glas naroda, prihvatiti predsednicu Biljanu Plavšić, odnosno dok tu funkciju ne preuzme Momčilo Krajišnik, član Predsednistva BiH, koji je shodno Dejtonskom sporazumu, i civilni komandant oružanih snaga Republike Srpske. Međutim, takva izjava nije umirila političke moćnike.

Predsednica Plavšić je boravila u Glavnom štabu VRS (poslednji put pred smenu) 29. oktobra 1996. godine. U razgovorima generala Mladića i predsednice Plavšić, prema njenoj tadašnjoj oceni, ispoljen je visok stepen saglasnosti i dogovoreno je da se za narednu sednicu Vrhovne komande pripreme odgovarajući predlozi. Sednica Vrhovne komande očekivala se za desetak dana pa se užurbano radilo na pripremi.

Posle podne, 6. novembra, u Glavni štab stigao je kurir predsednice Plavšić, koji je generalu Ratku Mladiću doneo poziv za sastanak Vrhovne komande. Biljana Plavšić je tražila da general Mladić, sutradan, 7. novembra, sa svojim pomoćnicima prisustvuje sednici Vrhovne komande na Palama. General Mladić nije bio u mogućnosti da prisustvuje sednici jer je general Manojlo Milovanović bio u inspekciji jedinica u Krajini, general Zdravko Tolimir na sednici o razoružanju u Beču, a general Milan Gvero na službenom putu. U isto vreme, IFOR je vršio inspekciju kasarni u okolini Han Pijeska i trebalo je pratiti njihov rad i postupke. Takođe, njegov pokret ka Palama bio je u takvim uslovima veoma riskantan.

General Mladić je zamolio predsednicu za razumevanje i tražio odgodu sednice za dva dana. Overen odgovor generala Mladića poneo je kurir predsednici Plavšić istog popodneva.
Idi na stranu - |listaj dalje|