fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

deblokada - 102237 - 28.04.2018 : Laki Miki Ilicka - best (2)

Napad na Ravni Nabožić '95. godine


Posle dužeg vremena, i po nagovaranju mog prijatelja, morao sam da se oglasim i napišem nešto iz sjećanja ratne '95. godine.

Pripadao sam jedinici koja je imala zonu odgovornosti na platou Ravnog Nabožica. Bili smo smještni u samom bližem području, u pripremi i svakodnevnom, osmatranju kretanja tkz. Armije BiH. Tako da unapred najavljivana ofanziva deblokade kako oni kažu grada Sarajeva je mogla da počne.

A počelo je 15. 06. 1995. godine, u ranim jutarnjim satima uz veliku podršku artiljerije. Prije svega, ja pišem o rejonu Nabožića desno od Kameničkih Stjena. Imali smo i muziku, tj. u predjelu grada Marije Terezije postavili su velike zvučnike i pustali nam ilahije i kaside i pjesmu "Kad hodža krene u džamiju". Nakon artiljeriske pripreme udarila je i pješadija, koja se kretala u talasima duž linije fronta.

Htio bih da napomenem da je Semizovački bataljon čvrsto držao liniju u zoni svoje odgovornosti. Međutim, dio linija lijevo gledajući od Gorskog brda i dijela Nabožića nije bio pokriven tj. dio prema Ilijaškoj brigadi. Mislim da je Vlaškovo to držalo. Ukratko, taj dio je bio prazan prostor, tako da su nam oni na tom djelu prošli iza leđa, i da naši borci ne bi upali u okruženje bili su prinuđeni na povlačenje. I tako, lijeva strana od kote koju je držala naša jedinica, prema dijelu Lipa - Jasen i koji je držalo Srednje, nije bilo pokriveno sve, a i dio ljudstva se iz nekog (meni nepoznatog razloga) popovukao sa položaja.

I tako, u tim borbama je nas osam iz moje jedinice ostalo u poluokruženju, nakon čega smo se šest sati izvlačili iz te nezgodne pozicije jer je neprijatelj sa naše desne strane sišao na putnu komunikaciju Semizovac - Srednje.

Samo sam htio da napišem da je naš bataljon od početka imao najviše pomjeranih linija fronta i hrabro se borio sve do potpisivanja Dejtona.

Nakon presjecanja puta Semizovac- Srednje od strane tkz. Armije BiH, došlo je do velikog rasula u Bataljonu. Dio vojske se povukao i zadržao na novo-uspostavljenoj liniji, preko Gorskog brda tj. dijela Gorskog brda prema dijelu Kamenički stjena, i ispod Kameničkih stjena pa potom (čini mi se) na kotu 866 i dole se spuštala prema cesti (čini mi se) na skretanju za selo Korita i onda se išlo prema dijelu Lipe, Jasena, Poloma.... Ja se izvinjavam ako sam negdje pogriješio, jer ipak je to bilo dosta davno.

Hoću još da kažem da bez pomoći jurišnih jedinica, jedinica SRK-a, i Vojne policije Specijalne brigade policije taj rejon se ne bi mogao odbraniti. Svjestan sam da je bilo i sakrivanja pojedinaca, o čemu je i Luna pisao, pa ne poričem da je i Vojna policija tu imala posla.

U čitavom tom metežu je došlo i do smjene komandanta Bataljona i nama je došao naš Lazar Kondić, koji je organizovao odbranu, sabrao ljudstvo uz pomoć svojih zamjenika i ljudi iz komandnog kadra 3. sarajevske brigade.

Nakon postrojavanja ljustva Semizovačkog bataljona pred školom od strane majora Radića, kojeg mnogi i nisu baš nešto poštovali, naime kada je izvršio smotru bataljona i naredio da istupe svi koji su ranjeni, što lakše što pre koji su bili ranjeni, od ukupnog bataljona nije ostalo deset ljudi da nisu bili povrijeđeni u prethodnim borbama.

Sve ovo navodim da ljudi ne bi imali pogrešnu sliku o bataljonu Semizovac. Ovi ljudi su se časno borili i ginuli za srpsku stvar.

Na kraju da napišem da su uz pomoć svih jedinica Sarajevsko-romanijkog korpusa, Specijalne policije, uz komandni kadar koji je preuzeo komandu u odlučujućim momentima mi smo uspjeli da se odbranimo. Nakon toga je uspostvljena čvrste linije odbrane, a zbog velikog broja ranjenih boraca na ispomoć su nam dolazile jedinice iz drugih korpusa, ibk korpus... Tako je to trajalo sve do potpisivanja dejtona i nažalost našeg egzodusa.

Toliko od mene. A ako nekog još nešto interesuje neka pita, možda mogu napisati i sjetiti se događaja.
Idi na stranu - |listaj dalje|