fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

bijeli_vukovi - 101589 - 15.12.2017 : Razvigor Srbija - best (5)

Knjiga o Belim Vukovima


Knjigu Beli vukovi možete naruciti na broj telefon 065-391-237
Naručivanje je samo za Republiku Srpsku.

Između ostalog, u knjizi možete saznati:

 • Kako su izgledale borbe za Mali i Veliki Jasen 1994. gde su se vodile borbe prsa u prsa.
 • Kako su Beli Vukovi prešli preko minirane livade i uskočili u muslimanska utvrđenja na Polomu gde je došlo do ogorčenih borbi.
 • Kako su Beli Vukovi na isti način zauzeli neosvojivo Moševačko brdo, gde je bukavalno bio iskopan grad pod zemljom i koji je branilo oko 200 muslimanskih vojnika i još toliko ih je bilo u rezervi.

  U borbama za Mali i Veliki Jasen, Polom i Moševačko brdo, samo 14 Belih Vukova je u direktnim borbama u rovovima likvidiralo nekoliko desetina muslimanskih vojnika.
 • Kako su Beli vukovi alpinističkim penjanjem napali nepristupačnu Malu Orlicu 1995. godine

 • Kako je izgledao epski juriš Beli Vukova na Debelo brdo u Sarajevu, gde je bilo 14 ranjenih i jedan poginuli pripadnik Belih Vukova.
 • Kako su Beli vukovi vraćali Lupoč.
 • Kako su izgledale borbe Belih Vukova u kovitlacu velike muslimanske ofanzive na Srpsko Sarajevu u junu i julu 1995. godine.
 • Kako je izgledao iznenadni susret muslimanskih specijalca i Belih Vukova na putu Sarajevo - Trnovo, upravo u trenutku kad su muslimani ubijali nekoliko srpskih staraca iz radne obaveze koji su bili na putu. Muslimanske zlikovce je odmah stigla kazna i ostali su da leže na putu.
 • Kako su izgledale žestoke borbe za kote: Hum, Čardak, Kragujevac, Palac i Lisičiju glavu.
 • Kako je izgledala odlučujuća borba na Lučeviku 28. jula gde je samo trinaest Belih Vukova bez sopstvenih gubitaka uz pomoć artiljerije potpuno razbilo jurišne jedinice elitne muslimanske 17. krajiške brigade, kojoj je bila namenjena glavna uloga u ofanzivi. Po sopstvenim podacima, muslimani su tada imali 16 mrtvih, 37 teže ranjenih i 87 lakše ranjenih boraca. Beli Vukovi tvrde da su izbrojali 19 poginulih muslimanskih vojnika.
 • Kako se tokom oktobarske muslimanske ofanzive 1995. na Tresakvici samo tridesetak Belih Vukova suprotstavilo moćnoj muslimanskoj 14. diviziji od 16.800 vojnika, predvođenoj fanatičnim komandantom Zaimom Imamovićem. Tada je srpske položaje na frontu od preko 40 km branilo samo nekoliko stotina srpskih vojnika. Tada su Beli vukovi izdržali nekoliko dana u borbi neprekidno napadajući muslimane, koji su mislili da ih je najmanje hiljadu.
 • Kako je izgledao srpski kontranapad na vis Čelina, kada su pristigla srpska pojačanja od svega nekoliko stotina ljudi i kako su muslimani potpuno razbijeni i potučeni.
 • Ekskulizivno ćete saznati kako je uočen i likvidiran komandant 14. divizije Zaim Imamović.
 • Kako su Beli Vukovi zadnjeg dana rata potukli muslimane na Humu i naneli im velike gubitke. Poginulo je 10 muslimanskih vojnika i policijaca.

  U knjizi detaljno govore o velikoj muslimanskoj ofanzivi iz juna 1995. generali Cedomir Sladoje i Dragan Josipović, kao i o ofanzivi u oktobru 1995. na Treskavici.

  Osim, njih u knjizi govori i general policije Dragan Andan koji je ratovao zajedno sa Belim Vukovima u nekoliko akcija, zatim govore i pripadnici Specijalne policije iz Foče koji svedoče o zajedničkim akcijama sa Belim Vukovima. Svedoče i o istoriskoj borbi na putu Semizovac - Srednje 21. juna 1995. godine, gde su zaustavili i razbili muslimane koji bili samo na korak do proboja ka Sarajevu.

  Knjiga je zbornik srpskog junaštva iz pretposlednjeg Otadžbinskog rata.
 • Idi na stranu - |listaj dalje|