fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

deblokada - 100323 - 28.04.2017 : Razvigor Srbija - best (7)

Srpski specijalci


Čitao sam u jednoj analizi Generalštaba Armije BiH zašto je propala njihova ofanziva u junu i julu 1995. na Srpsko Sarajevo. Analiza je pisana za zatvoreni krug ljudi, jer je još rat, tako da je dosta objektivno napisana. Između ostalog, jedan od najbitnijih razloga su sprpske specijalne jedinice za koje kažu da su male, ali jako pokretljive i efikasne.

Te male, ali efikasne srpske specijalne jedinice su imale odlučujuću ulogu u slamanju muslimanske ofanzive. Posebno su se istakli 1. i 9. odred Specijalne policije i Beli vukovi. Oni su u krtičnim trenucima zadali presudne udarce neprijatelju.

Odredi Specijalen policije su brojali po 40 boraca, uglavnom samo pešadinaca. Belih Vukova je ukupno bilo oko 30, od čega su samo polovina bili pešadinci, a ostalo su bili artiljerci, vezisti i vozači.

Izmđu brojnih borbi, izdvojiću samo neke. Tako je 1. odred potukao Crne labudove na Lipi, a 9. odred u odlučujućoj borbi na putu Semizovac - Srednje do nogu potukao 7. muslimansku brigadu, njen 3. bataljon iz Kaknja. Muslimani su tada imali, po svojim podacima, trinaest mrtvih i na desetine ranjenih.

Beli vukovi su 16. juna oko podneva vratili muslimane sa puta Lukavica -Pale, a na samom kraju ofanzive, 28. jula su na Luceviku potpuno potukli jedinice 17. krajiske brigade iz 7. korpusa. muslimani priznaju 16 mrtvih, 37 teze i 87 lakse ranjenih boraca.
Treba naglasiti da su i 7. muslimanska i 17. krajiška bile izuzetne jedinice, sa dobro obučenim i iskusnim borcima, nadahnute islamskim fanatizmom. Bile su po svemu daleko iznad sarajevskih jedinica koje su bile poznate po svojoj slaboj borbenoj vrednosti. Međutim, kad su naišle na pravog protivnika videla se velika razlika u kvalitetu srpskih i muslimanskih jurišnika. Srbi su se pokazali kao neuporedivo bolji i to su svima dokazali na junačkom megdanu.
Idi na stranu - |listaj dalje|