fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

prepiska - 99513 - 12.02.2017 : DADO Banjaluka - best (6)

Kupres


Oblačan, ne mnogo hladan dan. Četrnaesti dan muslimanske ofanzive na Kupres i iscrpljujućih bitaka sa višestruko nadmoćnijim neprijateljem. Muslimani su nastavili sa napadima na svim pravcima. Intenzitet napada kulminirao je oko podne. Stajao sam na Velikoj Plazenici, najvišoj tački na kupreškom ratištu, posmatrao front koji se ispred mene prostirao kao na dlanu i osluškivao zastrašujući odjek bitke.

Mješao se zvuk dejstva na hiljade pušaka, mitraljeza, bombi i granata. Bitka je bila takva da se po dimu koji se dizao iznad šume linija mogla pogledom pratiti od Plazenice do Kukavičkih vrata.

U dva sata poslije podne, u jeku najžešće bitke protiv muslimana, uslijedio je žestok artiljerijski napad hrvatske vojske iz pravca Tomislavgrada na položaje VRS na južnom i jugoistočnom dijelu Kupreške visoravni.

Znači, počelo je. Bitka za Kupres ulazi u završnu fazu. Male su šanse da je dobijemo, ali čovjek se nade posljednje odriče.

Sa očiglednom namjerom da "sprže" sve ispred sebe i tako svoju pješadiju poštede jačih okršaja i gubitaka, za samo nekoliko časova Hrvati su na položaje VRS u Malovanu, Ravnom i Riliću, ali i po civilnim ciljevima u ovim selima i gradu Kupresu, ispalili na hiljade granata, uglavnom iz višecjevnih bacača raketa.

Kupreška vrata

Od Malovana i Rilića počeli su da se dižu prvi stubovi dima iz pogođenih i zapaljenih objekata.

Iz pravca Zvirnjače uslijedio je tenkovsko-pješadijski napad na Ravno. Preko Javornog vrha snage HVO, čiju je okosnicu činila Druga gardijska brigada, krenule su u napad kroz Zanaglinsku šumu, s ciljem da presjeku put Ravno -Kupres, zauzmu Rilić i odsjeku snage VRS u Ravnom.

Hrvati su u napad krenuli sa tri gardijske brigade, desetak bojni, pukovnija i drugih jedinica, čije je brojno stanje bilo duplo veće od brojnog stanja svih jedinica koje je VRS imala na Kupreškoj visoravni. S jedne strane višestruko nadmoćniji muslimani, s druge strane dvostruko nadmoćniji Hrvati.

Iz Zapovjedi za napad Glavnog stožera HVO vidi se da su Hrvati dobro znali raspored, brojno stanje i vatrenu moć 7. brigade VRS:

"Na teritoriji opštine Kupres borbena dejstva izvodi 7. motorizovana brigada koja raspolaže sa 4 topa 130 mm, 6 haubica 122 mm, 6 haubica 105 mm, oklopnim bataljonom sa 20 tenkova, od čega su 3 tenka M 84. Na prostoru planine Vitorog nalazi se raketna baza sa raketama zemlja-zemlja, radarskim sistemom i sistemom za ometanje.

Ukupna jačina snaga na prostoru Kupresa u ovom trenutku je oko 2. 000 vojnika. U pitanju su snage velikog borbenog iskustva, svjesne strateškog značaja Kupresa i imaju za cilj zadržati ga po svaku cijenu.

Angažiranjem srpskih snaga na pravcu napredovanja naših postrojbi uveliko bi se narušila borbena moć VRS u sjevernom dijelu kupreške općine i time bi Armija stekla realne uvjete za osvajanje grada Kupresa i ostvarivanje njihovih strateških ciljeva.

Nakon jučerašnjeg formiranja Taktičke grupe 1, na pravcu prema Vukovsku, muslimanska komanda je na desnom krilu formirala i Taktičku grupu 2, u koju su ušle 305. i Gardijska brigada, sa zadatkom da nastave napadna dejstva na Demirovac (koji brani četa Prve banjalučke protivoklopne brigade) Križ, Semešnicu (koje brani borbena grupa pod mojom komandom) i Javorak i Javorov pod (koje brani jedinica iz Šipova).

Na Priviji i Malim Vratima nije bilo većih pješadijskih borbi. Razlog je vjerovatno sinoć postignuti Hrvatsko-muslimanski dogovor po kojem muslimanske jedinice moraju da se zaustave na liniji Demirovac - Mala Vrata - Mala Plazenica.

Na Bukovaču je stigla grupa "Pantera", koja je imala zadatak da povrati juče izgubljene položaje na Priviji, ali zbog komplikovanja stanja na frontu prema Hrvatima nisu preduzimali nikakvu akciju.

Po jačini i učestalosti artiljerijske vatre ovaj dan je nadmašio sve prethodne u ratu na Kupreškoj visoravni.

UNPROFOR je saopštio da je tog dana na kupreškom ratištu registrovano oko 3. 600 detonacija iz artiljerije velikog kalibra. Devedeset odsto tog čeličnog tovara ispaljeno je na srpske položaje.

Popodne je u Šipovo došao predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić, na sastanak sa političkim rukovodstvom Kupresa, Jajca, Jezera, Šipova, Donjeg Vakufa i Mrkonjić Grada. Sastanku prisustvuje Mladićev zamjenik general Milan Gvero, još nekoliko generala i visokih oficira VRS.

Neposredno prije sastanka, koji je održan u fabrici Aluminka, stigla je vijest da su Hrvati napali Kupres.

Karadžić se prvo obratio Mitru Mariću, predsjedniku opštine Kupres:

 • "Mariću, možeš li da uspostaviš kontakt sa Hrvatima? Imaš li telefonsku vezu sa njima"?

 • "Kontakt sa njima mogu da uspostavim samo preko 'vruće linije', između naše vojne komande u Kupresu i njihove u Duvnu. Ali, samo kad mi to vojska dozvoli".

 • "Idi, pozovi ih i reci im da prekinu sa napadom. Nismo se tako dogovorili. Prenesi im, ako odmah ne prekinu sa napadom, da ćemo im Duvno i Livno sravniti sa zemljom. Čekaću te da mi preneseš njihov odgovor".

 • "Razumijem predsjedniče".

  Prisutnima je uši "zaparala" rečenica: "Nismo se tako dogovorili".

  Marić odlazi u Kupres. U komandi 7. brigade ga obavještavaju da je "vruća linija" sa Hrvatima u prekidu, da Hrvati jakim snagama napadaju i napreduju na cijelom frontu.

  Vraća se u Šipovo, da o svemu obavjesti Karadžića. U Aluminci ga obavještavaju da je Karadžić otputovao za Banjaluku.

 • "Da li je ostavio nekakvu poruku, kako da mu se javim"?

 • "Nije ništa".

  Nastaviće se
 • Idi na stranu - |listaj dalje|