fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

srebrenica - 97077 - 06.09.2016 : Glas Javnosti - best (0)

Zloupotreba mrtvih u Srebrenici


1. U spiskovima pokopanih žrtava iz jula 1995. god. nalazi se veliki broj lica koja su bila registrovana kao birači opštine Srebrenica za izbore naredne 1996. godine. Raspolažemo njihovim imenima, ali ovom prilikom daćemo samo brojčani pregled. Od imena navedenih u prvom ukopu navodnih žrtava njih 271 bilo je u biračkom spisku za 1996 godinu, u drugom ukopu 85, trećem 31, četvrtom 140, petom 252 i šestom ukopu 135. To je 914 lica ili nešto iznad 37 odsto od ukupnog broja ukopanih. Logično je pretpostaviti da su to lica koja su umrla prirodnom smrću u razdoblju od jula 1995. do jula 2006. godine, kada je izvršen poslednji ukop, a ne žrtve Srebrenice stradale prilikom povratka Srba u taj grad. Da su u pitanju žrtve potvrđuje i činjenica da je organizator izbora Oebs, imao na raspolaganju više od godinu dana da ih briše iz spiska srebreničkih birača. To nije učinjeno. Ima indicija da je slična situacija i sa opštinom Bratunac, pa i Vlasenica i Zvornik.

2. Drugi sporan slučaj odnosi se na lica za koja postoje sudska rešenja da su umrla prirodnom smrću. Nažalost nismo u mogućnosti da ostvarimo makar površan uvid u većinu matičnih knjiga umrlih u Srebrenici, Bratuncu, kao i u ostalim susednim opštinama iz kojih su regrutovani borci Osme operativne grupe Armije BiH. U tom slučaju ovaj spisak bi bio višestruko uvećan. No, i bez toga nije sporna činjenica da je i na ovaj način pokušano da se što više poveća broj navodnih muslimanskih žrtava Srebrenice "stradalih" u "masakru", prilikom povratka Srba jula 1995, i pokopanih u Memorijalnom centru i mezarju Potočari. Od oko sto imena dajemo samo nekoliko primera:

 • Fetahija (Nazif) Hasanović, 1955. g. - umro 15. 12. 1996. g, Srebrenica.
 • Šukrija (Amil) Smajlović, 1946. g. - umro 2. 5. 1992. g, Zalužje.
 • Maho (Suljo) Rizvanović, 1953. g. - umro 3. 1. 1993. g, Glogova.
 • Mefail (Meho) Demirović, 1970. g. - umro 10. 5. 1992. g, Krasanovići.
 • Redžić (Ahmet) Asim, 1949. g. - umro 22. 4. 1992. g, Bratunac.

  3. U mezarje su, u cilju stvaranja neistinite slike o velikom broju nedužnih civilnih muslimanskih žrtava, prenošeni posmrtni ostaci kako boraca tako i civila sa drugih lokacija i ponovo, ritualno i uz verske obrede, pokopavani. I ovom vrstom obmane javnosti obuhvaćeno je nekoliko stotina lica. Dajemo desetak konkretnih imena. U prvom ukopu izvršenom 31. 3. 2003. godine iz lokalnog srebreničkog mezarja Kazani preneto je i ponovo pokopano telo Hameda (Hamid) Halilovića (1940-1982). Reč je, kao što vidimo, o licu koje je umrlo dvadeset godina pre početka rata. Prilikom četvrtog ukopa 11. 7. 2004. iz istog mezarja preneta su tela jednog starog, pre rata umrlog civila i jednog poginulog borca Armije BiH. To su Osman (Ibro) Halilović (1912-1989) i Nurija (Smajo) Memišević (1966-1993). Iz petog ukopa obavljenog 11. 7. 2005. ponovo su pokopani: Salih (Šaban) Alić (1969-1992), Mujo (Hašim) Hadžić (1954-1993), Ferid (Ramo) Mustafić (1975-1993), Hajrudin (Ismet) Cvrk (1974-1992). /68

  4. Za jednu grupu vojnika Armije BiH pokopanih u memorijalnom centru nije poznato gde su i kada izginuli i gde su ranije bili sahranjeni, ali je izvesno da ni to nisu žrtve "srebreničkog masakra" jula 1995, i da su živote izgubili pre 11. novembra 1993. godine, kada je napisan dokument da su njihove porodice stambeno i socijalno zbrinute. /69 U toj grupi se nalaze vojnici Armije BiH:

 • Ćerimović (Mustafa) Mujo - 12. 4. 1938, Sebjočina-Vlasenica,
 • Hasanović (Mujo) Hamed - 9. 7. 1966;
 • Malić (Ibrahim) Ramiz- 1970. Here-Vlasenica;
 • Omerović (Alija) Hamed - 1939, Glogova-Bratunac;
 • Omerović (Mehmed) Adem - 1976. Vršinje-Vlasenica;

 • Omerović (Nurko) Nurija- 1953. Urkovići-Bratunac;
 • Hasim (Ćamil) Selimović, 1950;
 • Ramiz (Suljo) Alić, 1942;
 • Jusuf (Safet) Osmanović, 1947;
 • Ramiz (Hakija) Alić, 1979;
 • Munib (Mujo) Alić, 1962;
 • Jusuf (Juso) Omerović, 1962;
 • Meho (Mehmed) Osmanović, 1942;
 • Sead (Osman) Salkić, 1960;
 • Safet (Šaban) Korkutović, 1960,
 • Omerović (Habib) Aziz- 1. 5. 1965, Sikirić-Bratunac.

  5. U ranije pominjanom dokumentu u kome se traže podaci za izradu hronike Armije BiH navedena su i imena nekoliko stotina boraca koji su poginuli pre 07. 03. 1994. /70 I u ovom slučaju to nisu ni žrtve neke egzekucije ni poginuli borci prilikom borbi za Srebrenicu jula 1995. I u ovom slučaju dajemo, samo kao ilustraciju, nekoliko desetina imena, po nekoliko iz pojedinih brigada 8. operativne grupe, a potom 28. divizije Armije BiH To su:.

 • Mujić (Rizvan) Ibro- 1952, Sućeska-Srebrenica,
 • Mehmed (Meho) Hodžić, 1960;
 • Hafizović (Ibrahim) Hajrulah - 1973, Opetci-Srebrenica
 • Ismet (Šahmin) Huseinović, 1947;
 • Mujo (Avdo) Ahmetović, 1970. Potočari,
 • Mehmed (Meho) Hodžić, 1960. Potočari,
 • Šaćir (Omer) Malić, 1945. Potočari,
 • Amir (Omer) Omerović, 1974,
 • Kadrija (Esed) Osmanović, 1956. Potočari;
 • Jusuf (Juso) Jusić, 1941. Potočari.

  (Pripadnici 280. istočnobosanske lake brigade Armije BiH. )

 • Mehmed (Omer) Avdić, 1966;
 • Adil (Redžo) Hasanović,
 • Meho (Mehmed) Ahmetović,
 • Adil (Šećan) Hasanović,
 • Husein (Ibro) Mehmedović;
 • Omer (Šahin) Ahmetović-Bibo, 1946.
 • Mujo (Avdo) Klempić, 1959. Srebrenica;
 • Abid (Mehmed) Zuhrić, 1961.
 • Meho (Ahmo) Duraković, 1967;
 • Safet (Himzo) Hodžič; Mandžič (Daut) Jusuf - 1938, Skelani-Srebrenica.

  (Pripadnici 281. istočnobosanske lake brigade Armije BiH. )

 • Nedžad (Munib) Osmanovič,
 • Ramo (Omer) Avdič,
 • Enver (Hamed) Ibrahimovič,
 • Izet (Idriz) Salkič,
 • Dževad (K) Suljič,
 • Hasan (Mujo) Beganovič,
 • Redžo (Avdo) Suljič,
 • Omer (Osman) Smajlovič, jedinica "5. juli" Tokoljak,
 • milicioner Bajro (Hasan) Selimovič iz čete Kazani;
 • Kadrija (Ibrahim) Avdič, 1965.

  (Pripadnici 282. istočnobosanske lake brigade. )

 • Avdič (Husein) Mehmed - 1943, Paljevine-Srebrenica,
 • Avdič (Šemso) Mehmed, 1954, Piriči-Bratunac,
 • Begič (Šačir) Mirsad, 1955, Luka-Srebrenica,
 • Salihovič (Hasan) Hasib- 1945, Sučeska-Srebrenica,
 • Suljo (Sinan) Omerovič, 1922. Srebrenica;
 • Mehmedalija (Sulejman) Hasanovič, 1955. Srebrenica

  (Pripadnici 283. istočnobosanske lake brigade),

 • Munib (Mujo) Mustafič, 1960, nestao 13. 3. 1993;
 • Salko (Muhamed) Hodžič, 1959.

  (borac 284. istočnobosanske lake brigade. )  Komadanti i vojnici iz ozloglašenih događaja

  6. Ovom prilikom dajemo imena muslimanskih vojnih rukovodilaca i vojnika, za koje ne postoje precizni podaci kako su i gde stradali. Zato je moguće da su oni žrtve streljanja, kao što je moguće i da su poginuli prilikom proboja linija srpske odbrane. Ne bi trebalo da bude sporno da su bili pripadnici Armije BiH i da su život izgubili jula 1995. Međutim, skoro svi oni, ili većina njih, do vremena pogibije ili streljanja učestvovali su u mnogim oružanim akcijama protiv meštana srpske nacionalnosti i snose odgovornost za počinjene zločine nad civilnim stanovništvom, razaranja sela, progon i pljačku.

  Tu je i jedan broj članova raznih komandi i zaslužnih boraca, koji su predloženi za razne nagrade i odlikovanja. /71 Njihova imena se nalaze i u krivičnim prijavama podnetim nadležnim pravosudnim institucijama za zločine počinjene na području Srebrenice i okolnih opština. I ovom prilikom dajemo u odnosu na raspoloživu građu ograničen broj takvih slučajeva.

  Tu su članovi Glavnog štaba 8. operativne grupe Armije BiH:

 • Sadik (Ramo) Sulejmanović, selo Luka, opština Srebrenica,
 • Bego (Jusuf) Tihić, rođ. 1960. god. Srebrenica,
 • Ševket (Seid) Đozić, 1951. god. Srebrenica,
 • Nedžib (Abid) Habibović, Srebrenica,
 • Osman (Šerif) Osmanović,
 • Hamed (Hamid) Alić,
 • Amir (Maho) Rizvanović,
 • Senahid (Abdulah) Tabaković,
 • Zulfo (Munib) Halilović i
 • Ahmo (Mujo) Tihić, Srebrenica.

  Oni su bili na raznim komandnim dužnostima, a iz iste formacije su i odlikovani borci Hamdija (Ahmet) Hasanović, Nedžib (Abid) Habibović, Hajrudin (Salih) Malagić, Mustafa (Zulfo) Stočević i Mehmed (Suljo) Malić. Zajedničko im je učešće u oružanim akcijama protiv srpskih naselja Gniona, Blječeva, Osredak, Viogor, Bibići, Orahovica i druga naselja u neposrednom okruženju samog grada Srebrenice, maja 1992. god. (u navedenim selima ubijeno 13 meštana srpske nacionalnosti). Narednog meseca predvodili su akcije na sela Oparci (6 žrtava), Obadi i Špat (9 žrtava), Ratkovići ( 17 žrtava), Brežane 30. juna (19 žrtava). U julu: Zalazje, Sase i okolina (47 srpskih žrtava), u avgustu Ježestica (opština Bratunac, 9 žrtava), septembra Podravanje (32 žrtve), oktobra Fakovići (opština Bratunac, 17 žrtava), novembra Kamenica (opština Zvornik, 53 žrtve), decembra bratunačka sela Loznica, Bjelovac, Sikirić (60), januara 1993. sela Ježestica, Kravica i Šiljkovići (46), Skelani (61 žrtva). To čini ukupno 389 Srba koji su ubijeni u akcijama navedenih muslimanskih predvodnika. /72
 • Idi na stranu - |listaj dalje|