fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

treskavica - 91131 - 19.08.2014 : Branislav Grahovac Prijedor - best (0)

Gardijska brigada VRS - prvi gardisti


Pozdrav borcu i pripadniku Gardiske brigade!

Naredbom Vrhovnog komadanta VRS dr Radovana Karadžića da se formira Prva gardijska motorizovana brigada i naravno Glavni Štab VRS na čelu sa generalom Ratkom Mladićem formirao je Gardisku brigadu u Han Pijesku 19. januara 1993 godine. I ja sam postao sastavni deo te brigade, a njen komandant je bio pukovnik Rajak Milutin, načelnik brigade je bio p-pukovnik Trivić, bezbednjak pukovnik Stupar, moralista p-pukovnik Rajko Šarenac i još nebrojeno časnih oficira koji su stvorili Gardijsku brigadu.

Raspoređen sam u Pijenovac u Prvi gardiski bataljon a k-dant je bio kapetan prve klase Milanko Mišanović, rodom iz Zavidovića. Komadant Drugog bataljona, koji je stacioniran u Stanbolčić je bio major Ranko Mačkić. Komandu bataljona su sačinjavali poručnik Golijan, Mungos, Jungić, Baskot, Irkic sestra Sneki i nezaobilazno društvo neustrašivih boraca kao: Mrčo, Čiko, Tapija, pokojni Milovac, Jorga, Savo Pančevac, Mirko kurir, policajac Branson koji je kasnije otišao u obezbeđenje komadanta pukovnika Milenka Lazića koji je kasnije zamenuo Rajaka Milutina zbog bolesti.

Brigadu je formirao Glavni štab VRS i sačinjavala je 90% profesionalnog starešinskog kadra, bivših pripadnika JNA kao i civilna lica na službi u JNA do 50 godina života.

Brigada je bila obučena i potpuno snadbevena za najsloženije vojne operacije, učestvovala je u svim borbama na prostoru Sarajevsko-romaniskog regiona i bila je udarna snaga VRS od Cerske, Konjević polja, Srebrenice, Goražda, Trnova, Igmana... Stekla je slavu jedne od najboljih brigada u VRS.

Brigadu su krasile osnovna vojna pravila: starešinski kadar, disciplina, i red, izvršavanje borbenih zadataka je teklo po planu i programi i po pravilima ratovanja...

Brigada je imala i gubitaka i to je za nas starešine i borce bio veliki problem jer je brigada bila stalno izložena borbenim dejstvima i pored iskustvu boraca, a gotovo svi su imali po godinu-dve ratnog iskustva i stav komande brigade je bio kod Mladića da se brigada stavi malo po strani da se oporavi i dopuni i da nesmetano može da i dalje izvršava svoje predpostavljene zadatke. Da napomenem i to ga je brigadu sačinjavalo 80% nas Krajišnika.

Prelaskom brigade iz Han Pijeska u Kalinovik, krajem '93. godine, nju je popunila mlada vojska pred kojima je se desila Treskavica i broj bitaka nažalaost mnogi nisu dočekali kraj rata.

Ja sam posle prekomandovan u Baljalički korpus gde sam otišao za komandira vojne policije u Brod.

Pozdravio bih sve Gardiste VRS, kako one koje znam tako i one koje nisam upoznao. Posebno bih pozdravio i porodice poginulih naših gardista i neka im je večna slava i hvala.

Moli bih sve Gardiste koji su živi, a naročito staru gardu da se oglase da se čujemo i možda malo učestujemo u promenama za boljim životom. Ja sam, naprimjer, doživeo takva poniženja gde mi je država okrenula leđa i živim kao pas na lancu.
Idi na stranu - |listaj dalje|