fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

rat_zvornik - 91071 - 09.08.2014 : Max Veber Mali Zvornik - best (0)

Glođansko brdo


Razloge tragedije na glođanskom brdu treba tražiti koliko među muslimanima toliko i među nama! Nije se sve to desilo iznenada, za jednu noć, već je to dobro isplanirana akcija muslimana kojoj smo i mi dosta doprinijeli svojim "glupostima".

Jedinice Zvorničke brigade su tih dana u napredovanju, lome muslimanska uporišta u južnom dijelu opštine, uzeto je Liplje, Snagovo, Novo Selo i ide se ka Kamenici. U rejonu Kamenice, izlazi se na položaj na Glođanskom brdu, ispod su Glodi i podnožje planine Udrč.

Po "starom, dobrom srpskom običaju", na položaju koji je neuređen, na kom nisu iskopani rovovi i gdje nema tranšeja, sem plitkih zaklona - bajti, naši uz rakiju i prasiće slave pobjedu. Uz sve to, pale se u vatre da se vojska ogrije jer je hladno. Procjena organa bezbednosti je da su muslimani pobjegli dublje, ka planini Udrl, i da ih tu nema!

Za svo to vrijeme, lokalni muslimani su pažljivo snimali situaciju, vršili neprestano izviđanje i pripremili kontraudar. Samo se čekao dolazak Naserove grupe od oko 200 ljudi. Situaciju je dodatno komplikovao prazan prostor širok oko 2 kilometra, koji nije bio pokriven, već su samo ponekad tim prostorom prolazile patrole. Na taj prazan prostor vezala se 1. birčanska brigada iz Šekovića, tako da su postojali idealni uslovi za kontranapad. Doduše, muslimani su imali više sreće nego pameti, jer su u momentu prolaska kroz taj prostor bilu uočeni, na njih je bila otvorena vatra, ali je grupa koja je tad prolazila ostala nepomična, tako da su naši prestali sa dejstvom po tom pravcu.

Naserova grupa, koja se kretala ka Kamenici, takođe je bila uočena od strane izviđača Milićke brigade 5. novembra. Oni su tražili otvaranje artiljerijske vatre po toj koloni, ali to tada nije učinjeno! Kad su prošli našima iza leđa, a to je bilo 5-6. novembar, spustili su se u Bakrače i na tom prostoru čekali zoru da krenu u napad. Dalje, priča kaže da su naši čuli lavež pasa iza leđa u Bakračima, ali ni to im nije bio dovoljan signal da se nešto dešava, jer taj prostor je bio potpuno prazan bez ljudi, a sad se odjednom tu nešto primjećuje!

U 6. sati ujutro počinje opšti muslimanski napad i sa fronta i sa leđa. Naši su u šoku, bukvalno borba je prsa u prsa, dobar dio naših boraca je bunovan, probuđen iz sna. Ko je god bježao nazad pao je živ u ruke, ko je išao naprijed poginuo je od metka. Samo oni koji su isli od bajte do bajte, duž nazovi linije, su ostali živi.

Opet tvrdim da nije poginulo 126 boraca, već daleko manje, izmedju 50 do 60, a od toga polovina je iz 1. zvorničke pešadijske brigade, a ostatak iz 1. birčanske brigade uz Šekovića. Pitam se zašto je nekome stalo da se kaže da je poginulo 126. boraca na jednom mjestu je više pitanje za političare, a manje za nas!
Idi na stranu - |listaj dalje|