fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

ambih - 84678 - 29.04.2013 : Jovan - best (1)

Presretnuti razgovori (3)


U akciji zauzimanja punkta UN-a učestvovala je i jedinica "Vukovi sa Drine" pod vođstvom kapetana Legende. Registrovane RMr agresora u opsegu 30-70 MHz i 130-170 MHz u z/o 28. dKoV:

RUP-12 kanal 406 U: KONAK-1, -3, BAGAT, GALIJA, IRAC, PIROT, MAKS,

LEGENDA, BADEM, REKS, KOREJA, ŠARAC, KONAK-1 zis, KONAK-3 top, GALIJA artiljerija.

Napomena: Ove jedinice su 08. 07. 95. god. zauzele punkt UN-a

FQ: 153. 775 U: ČIčIN, JEZZ, ORAO, SOKO, (artiljerija)

KAN. 305 , KAN. 210 U: LUTALICA, BORAC-1, POSKOK, KOSOVO, MALINA, MEKENZI

Mekenzi - starješina (pretpostavljeni mu kap. Dasić) BORAC lično je moguće da je kapetan Dasić

FQ:149. 750 U: MOSTAR, CEZAR, VUK

KAN. 213 U: VAREŠ, KOSOVO

OOP PK za ObP 2. korpusa dr Esad Hadžić


20. RAZGOVOR R. Čardaković- general Suljević

 • Ovdje general Suljević, upućujem selame i možemo razgovarati. Prijem ovdje Ramo NSS. u 19:00 h počeo je do sada najači artiljisko pješadijski napad na Žepu sa svih strana. Imamo informacije da se oko 18:00h u Žepu uputio zamjenik gen. Smita i oficir iz Ukrajinskog bataljona radi pregovora, mi smo odbili da idemo na pregovore na Bokšanicu tražimo da pomenuti oficiri dođu u Žepu. Da li će doći do tog susreta ne znamo. Tražimo od vas da upoznate gen. Delića i predsjednika Izetbegovića o ovim zbivanjima, te da oni traže obustavu vatre i pregovore na državnom nivou. Tražimo da poduzmu sve ovo su nam najteži trenuci. Ne znamo da li su nam linije pomjerene. PRIJEM

  Što se tiče četničkih dejstava, čudno je da su u večernjim časovima preduzeli te napade, vjerovatno radi psihološkog pritiska radi primoravanja na pregovore. Vi ste konkretne zadatke oko pregovora dobili ranije, ja ih sada neću ponavljati. Izvijestit ću komandanta Delića o situaciji kod vas, a pregovore ne može UNPROFOR izvoditi bez naše strane. Mislim da ste pravilno postupili što na pregovore niste išli van Žepe. Četnicima i Unproforu nikad ne treba vjerovati. Ja vam mogu reći da izdržite. Preduzimamo razne mjere da vam olakšamo stanje. Naše jedinice uspešno izvode ofanzivna dejstva na južnom djelu ratišta, u dolini rijeke Prača a i prema vama se pripremaju razni oblici neposrednih kontakata. PRIJEM.

 • Sve sam razumio, ali bojim se onog najgoreg. Za sada toliko o novim informacijama. Izvjestiću vas. Selam i čujemo se!

 • I ja vas selamim i sutra je 21. juli, četnici nisu ostvarili svoj plan prema kojem su bili zacrtali da osvoje Žepu jer navodno međunarodna zajednica im je do tog vremena dala prećutno odobrenje. Svi smo uz vas i želim vam uspešnu odbranu. Alah imanet! Prijem.

 • Hoćete li nam reći ćta za nas znači 21. jul i hoće li nam od sutra imalo biti lakće? Prijem!

  Sutra je sastanak u Ženevi. Kontakt grupe i sastanak Islamskih zemalja ocjenjujemo da će to biti jedan preloman događaj u odnosu svijeta prema Bosni a posebno prema zaštićenim zonama. U jednoj informaciji iz OUN preko četničkih medija govori se navodno da Karadžić može raditi do 21. jula a kasnije ne. Prijem.

 • Daj Bože da tako bude. Selam i prijem.
 • Selam i vama, selam za operatora i čujemo se. Hvala i čujemo se!

  Pored mene je general Suljević

  PRIJEM: Ovde je N SS, gospodine generale našim RI otkrili smo da četnici ujutro u 05:00. h treba da izvrše opšti napad na Žepu sa izričitom naredbom ulaska u Žepu. Večeras smo dobili podatak od komandira Ukrajinske čete Andreja koji je u Žepi sa vojskom da sutra presjednik Izetbegović i general Smit imaju dogovor oko konačnog raspleta o Žepi. Saznali smo da je predsjednik u Kaknju. Možete li nam provjeriti tačnost ove informacije. Prijem Gen. Suljević.

  Ne znam gdje je trenutno predsjednik Izetbegović, ali mi je poznato da su sve vaše depeše naslovljenje njemu dospjele do njega. Jučer je imao sastanak sa turskim predsjednikom Demirelom u Zenici.

  Sigurno je da je na tom sastanku dogovoren zajednički stav po pitanju zaštičenih zona i ulogi islamskih zemalja u Ženevi na razrješavanju ove naše krize. Zauzeti su povoljni stavovi. Što se tiče napada četnika danas u 05:00 časova na Žepu sve je moguće, ali da li je jasno Ukrajinskoj četi šta će biti s njom u tom slučaju PRIJEM.

 • Ukrajinskoj četi je jasno šta će biti sa njima isto ko što je i nama jasno. Saznali smo iz kabineta predsjednika da se on nalazi u Kaknju ( Crni labudovi ) PRIJEM.

 • General Suljević: Šta vama treba predsjednik u ovom trenutku, bilo gdje da se nalazi on prima podatke o stanju u Žepi. PRIJEM.

 • Kad ne znate gdje se nalazi ne vjerujem da prima podatke o Žepi, a on nam je trebao da nam kaže je li bio u kontaktu sa generalom Smitom to sam na početku testa već rekao. Selam i ćujemo se!

 • General Suljević: Ja ću tražiti podatak da provjerim da li je kontaktirao predsjednik sa generalom Smitom jučer pa ću vam javiti. Javiću vam i ostalim podacima bitnim za Žepu. Četnici su razvili ogromnu propagandu zastrašivanja građana i boraca Žepe. Čak su u stranim medijima već nekoliko dana izjavili da su Žepu osvojili, da su se Žepljani predali i slično. Ja vas puno selamim i nemojte se mnogo plašiti njihovih prijetnji. Dok su Ukrajinci pod vašom komandom četnici imaju strah od intervencije NATO, jer im više nemože pomoći Akaši pošto su sada udari NATA direktni bez posredstva komandanta UNPROFOR-a. Da li imate još nešto da mi kažete? PRIJEM:

 • Četnici nas ne plaše niti nas mogu zastrašiti ali problem je u tome što više ni jedan naš borac nema više od 30 metaka. Zato smo ovih dana a to nam je i obaveza redovno Vas izvještavali o svemu pa i u kasne sate. Za sada toliko Prijem!

 • Gen. Suljević: Ovo zadnje je problem, ali izdržite, preduzimaju se mjere da vam se pomogne. Nadam se da ćete i vi iznaći neko riješenje da dođete do povoljnijeg odnosa sa municijom. Ja vam želim uspješnu odbranu i vjerujte mi smo stalno sa vama. Selam. Kraj.

 • Kad se možemo nadati informaciji od predsjednika Izetbegovića. Prijem!

 • Čim bude došla bit će vam odmah prenesena. PRIJEM!

  Ja Vas molim da nam dostavite ove informacije što prije. Kraj

  21.

  Republika Bosna i Hercegovina, Odbrana Republike

  Skupština Opštine Žepa, vojna tajna

  Ratno predsjedništvo, strogo povjerljivo

  Broj:01-124/95

  Žepa: 21. 07. 1995. godine

  VRLO HITNO

  Predsjedništvo Republike
  n/r Predsjednika


  Poruka za predsjednika:

  Vjerovatno osokoljeni neuspjesima u pregovorima četnici su u toku cijelog dana napadali sve linije odbrane Žepe a posebno Brezovu Ravan. I pored velikih žrtava (19 naših boraca je izbačeno iz stroja) ostali smo na toj koti, ali daj bože da dočekamo zoru. Ako izgubimo tu kotu više vas nećemo moći izvještavati da su nam linije odbrane stabilne jer će četnici sa tehnikom izaći na put žepa-Rogatica i onda je naša odbrana gotovo nemoguća a sudbina tužna. Molimo Vas da preduzmete sve aktivnosti pa čak i da razmišljate da sakupite dovoljan broj Srba i zamijenite za nas. Gospodin Mašović izgleda nije shvatio opasnost u kojoj se nalazi narod Žepe i za dva dana pregovora nije ostvareno ništa konkretno. U pregovorima koje on vodi Žepa mora biti na prvom mjestu i daljnjim odugovlačenjem steći će se vrlo loše pregovaračke pozicije. Gospodine Predsjedniče shvatite da nismo vanzemaljci, vrijeme ističe ako već nije isteklo. Ako ne ubijedite svijet da nas počne spašavati odmah, sutra počinje naš kraj. Molimo Vas da nas u toku noći izvjestite o novostima oko Žepe i da dobijemo instrukcije šta da činimo. Molimo da nam što prije obezbijedite razgovor sa ministrom odbrane Ukrajine.

  Ovo se mora proslijediti odmah do predsjednika ma gdje bio. Selam!

  MH/HJ ratno predsjedništvo opštine Žepa


  22.

  Ratno predsjedništvo Opštine Žepa i Komanda 285. IBLBR Žepa


  Rć/MS
  Prijem!

 • Ako imate municiju nastavite borbu sa njihovim snagama, a ako nemate municiju morate se predati. PRIJEM!

 • Mi znamo najbolje koliko oni imaju snaga jer sudbina vojnika OK? UNPROFOR-A zavisi od nas. Prije toga tražimo razgovor sa generalom Smitom jer sudbina vojnika UNPROFORA zavisi od nas i želimo direktno da im kažemo šta će im se desiti!PRIJEM

 • Onda dakle imate li garancije za život žena i djece?? Hoćemu vidite garancije da će oni stići na sigurno. PRIJEM.

 • Mi ne kažemo da je to neka garancija samo tražimo gen. Smita da mu kažemo šta čeka njegove vojnike ako ne obezbjedi siguran izlazak stanovništva. PRIJEM.
 • Ali tu poruku Smit nije dobio ja sam ga vidio sinoć u 8 sati. On za to ne zna, a koliko znam Smit nije danas u Sarajevu više. Otputovao je za London na konferenciju koja se održava. PRIJEM.

 • Možete li nam reći šta ste razgovarali sa Smitom u vezi Žepe?

  7792
  7782
  PRIJEM OK

 • Smit je jućer razgovarao sa Mladićem u rano popodne. Mladić je tražio da položite oružje Smit je to odbio po mojoj instrukciji na tome je razgovor završen izmedju Smita i Mladića, jer sam ja mislio da nikad ne mogu pristati na predaju oružja. Nije mi jasno kakva je vaša situacija u ovom trenutku. Jesu li ćetnici ušli u Žepu?

 • Oni tvrde da jesu. Imate li municije? PRIJEM.

 • Četnici nisu ušli u Žepu, uzeli su dvije značajne kote što je izgledno da bi mogli u toku dan-dva uzeti neka rubna sela. Municije imamo za dan-dva ali smo slabi sa protiv-oklopnim sredtvima a četnici koriste sve pa i rakete zemlja-zemlja. Mi nismo pristali na predaju oružja niti ćemo ga predati. Borićemo se do zadnjeg a šta će biti sa narodom to ide na vašu dušu. Mi samo tražimo helikoptersko izmještanje 7 000 živih duša iz Žepe. Ako budemo primorani uradićemo najgore i vojnicima UNPROFORA zato tražimo da razgovaramo sa najvišim ličnostima iz UNPROFORA i Predsjednikom Ukrajine. PRIJEM!

 • Nevolja je u tome što ćetnicima nije stalo do UNPROFORACA. Oni bi voljeli da ih vi pobijete! U tome je problem! Sada mi nije vaš plan jasan. PRIJEM!

 • Šta vam nije jasno? A ako nije briga četnika za UNPR, onda mislimo da će se za njih zabrinuti UNPRROFOR i njihova država. Zato tražimo razgovor sa njima. PRIJEM!

 • Ali, to ste trebali njemu juće javiti prije razgovora sa Mladićem. Nije mi jasno jer u vašem papiru sinoćnjem stoji drugaćije nego što sada prićate. Ja sam sinoć drukćije razumio, ja sam razumio da se svi vi predajete i vojnici i nejać, ovo što sada ćujem je nešto drugo. PRIJEM.

 • Očito ja da ste do sada pogrešno informisani kao i sinoć. Zaboravite sinoćnu informaciju i dozvolite da Vam ispočetka objasnimo sve. PRIJEM.

 • Slušam. PRIJEM.

 • Posle dogadjaja u Srebrenici mi smo odlucili da se borimo za sta smo se i pripremili što i pokazuje uspješna odbrana tokom deset dana ofanzive, uz Božiju pomoć nismo imali većih gubitaka juče. Izgubili smo samo dvije kote koje smo gubili i '93. godine. Ostali položaji se još dobro drže. Trebate znati da je Žepa opasana lancem četničke pješadije a da zauzimanje kota isključivo koriste artiljeriju svih vrsta tako su juče na kotu Brezova Ravan ispaljene dvije rakete zemlja-zemlja od kojih je jedna srećom promašila i pored toga tu kotu još držimo ali ako izgubimo tu kotu onda sistem odbrane je daleko slabiji. Juče je preko UNPROFORA sa srpske strane pouđeno da se održe pregovori između Komandanta UNPROFORA za sektor Sarajevo i predstavnika UNHCR-a Mladića i predstavnika Zepe o tome je obavješten Generalštab i dao je dozvolu da se ode na pregovore što je i urađeno ali tamo je bio samo Mladić koji je izdiktirao uslove srpske strane koje smo Vam i proslijedili. Naši predstavnici su uspjeli da umjesto predaje vojske i odlaska u logore izdejstvuju mogućnost razmjene zarobljenih četnika za vojnosposobne iz Žepe.
 • Idi na stranu - |listaj dalje|