fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

ambih - 83425 - 09.03.2013 : Max Sarajevo - best (4)

Hronologija običnog čovjeka - Barikade


Pozdravi za sve učesnike i da krenemo redom!

Nakon saopštenja sredstava javnog informisanja o poznatom ubistvu na Baščaršiji, eksponirani ekstremisti iz reda srpske nacionalnosti su počeli zagovarati konkretne akcije (okupljanje, blokade, proteste), kao odgovor na izvršeno ubistvo.

Do 20:00 istog dana, već se raspolagalo provjerenim podacima od Više izvora Službe da ovi ekstremisti u naoružanim grupama planiraju izvršiti totalnu blokadu grada izvana i unutra, precizirajuči da će se sa blokadom otpočeti u 23:00 sati. Pri tom se konkretno operisalo sa podacima o kojim se punktovima radi, broju naoružanih grupa, načinima prebacivanja, uvezivanja i komuniciranja, kako međusobno tako i prema rukovodstvu Kriznog štaba SDS-a.

O svim tim saznanjima zbog hitnosti, načelnik Sektora SDB Sarajevo je, oko 20:00 sati, informisao ministra za unutrašnje poslove, pomoćnika za poslove milicije, načelnika CSB Sarajevo i rukovodnog dežurnog SDB-a u sjedištu.

Nakon toga s obzirom na usložnjavanje bezbjedonosne situacije, u tri navrata, načelnik Sektora SDB Sarajevo se Interesovao kod ministra za unutrašnje poslove da li je o tim podacima, s obzirom na njihov značaj, upoznao Predsjedništvo, Savjet za zaštitu ustavnog poretka, Komandu JNA, na što mu je odgovoreno da je upoznat predsjednik Predsjedništva SRBiH i svi koji o tome trebaju da znaju.

Pomoćnik ministra za unutrašnje poslove za poslove i zadatke milicije je u prisustvu dežurnog rukovodnog radnika SDB, telefonom informisao predsjednicu Savjeta za zaštitu ustavnog poretka i sa istom dogovorio da, zbog složenosti situacije, dođe u MUP kako bi je o svemu detaljnije upoznao. Međutim, predsjednica Savjeta za zaštitu ustavnog poretka nije došla u MUP prema dogovoru.

Istovremeno je na nivou SDB, animiran operativni sastav (a na podrućju Saktora SDB Sarajevo su svi op. radnici pozvani u Sektor Kako bi se radno angažirali.

Od prvih saznanja o barikadama pa do 5. 3. o. g. , Sektor SDB Sarajevo je redovno informisao rukovodne radnike MUP-a o svim interesantnim zapažanjima odnosno ukazano je da je do izrazitog pogoršanja bezbjedonosne situacije došlo neposredno nakon završetka referenduma i objavljivanja prvih rezultata glasanja, a manifestovalo se u postavljanju barikada i potpunim blokiranjem skoro svih vitalnih ulica i raskrsnica u Sarajevu.

1) te svih putnih pravaca koji vode iz grada
2) čime je Sarajevo bilo potpuno blokirano i odsječeno od ostalih dijelova Bosne i Hercegovine.
3) Barikade su takođe bile postavljene i na područjima jednog broja opština sarajevske regije.

Barikade su prvi počeli postavljati lica srpske nacionalnosti, a većinu barikada su postavili u veoma kratkom vremenskom intervalu, i to od 23:00 časova 1. 3. do 7, 30 časova 2. 3. 1992. godine.

Kao reakcija i odgovor na ove barikade, u jutarnjim satima 2. 3. iste su postavila i lica muslimanske nacionalnosti.

Zaprečavanje ulica, raskrsnica i putnih pravaca vršeno je...

Slijedi nastavak
Idi na stranu - |listaj dalje|