fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

treskavica - 82719 - 18.02.2013 : Barsa - best (0)

01.oktobar '94.


Slobodane Simiću, rođen si pod srećnom zvijezdom. Preživio si eksploziju bombe na par metara od sebe a zatim prošao pored čete neprijateljskih vojnika pri čemu te bar 20-ak ljudi držalo na nišanu. Jedva čekam da čujem tvoju verziju priče od momenta početka našeg napada a pogotovo me interesuje susret sa onim našim vojnikom.

Milane Saviću, znam pouzdano da je ispred vaše linije bilo dosta miniranih područja, već sam ranije opisao kako smo po zauzimanju vaše linije na Planinskom brdu pronalazili žice koje su vodile u šumu ispod linije. Radilo se o mrudovima koje su kasnije naši inžinjerci skidali. Aktiviranje se radilo električni pomoću onih malih sklopki meni nalik na kliješta. Pronašli smo i te sklopke u rovovima. Dio mrudova je već bio aktiviran prilikom našeg napada.

Ključna stvar za taj 1. oktobar je to što su naši diverzanti 30. 09. ubačeni u rejon Ogorjelog kuka i Poljica upravo prošavši kroz vaše minsko polje preko rejona Ploče na Treskavici. Oni su napravili uski prolaz i glavni problem je bio što je VRS taj dio pokrivala patrolama i nije imala postavljene stalne stražare. Čak je jedna patrola naišla u vrijeme prelaska diverzanata preko Ploče ali su je oni na vrijeme uočili i primirili se ne želeći da otvaraju vatru kako ne bi ugrozili planirana dejstava. Ni patrola srpskih vojnika nije ništa primijetila.

Bila su to ogromna prostranstva da bi se baš svaki dio mogao pokriti bilo rovom bilo minskim poljem. I kod nas nije bilo mogo bolje jer smo pokrivali nekih 7-8 km linije sa 10 bajti. Naša najveća prednost su bili vodiči, ljudi koji su rođeni i cijeli život proveli na tim područjima i koji su, nakon što se ustanovi raspored vaših bunkera-rovova, bez ikakvih problema pronalazili prolaze između njih.

Gardista Srbija, napad na liniju iznad Rakitnice nije planiran 01. 10. '94 zato što se računalo da će padom vaše prve linije na dijelu Mlakve, Poljica i Šljemena uslijediti naše dalje napredovanje prema Predavicama i Borikovcima te zauzimanje istih čime bi linija VRS iznad Rakitnice bila dovedena u izuzetno tešku situaciju. Jedan neuspješan napad je izveden 06. 10. i onda je uslijedilo uvođenje svježih snaga sa naše strane i priprema za 29. 10. Mislim da je upravo takav bio razvoj događaja tog 29. 10. Drugi razlog je što na tom dijelu i nije bilo šume, uglavnom livade i kamenita brda pa je neopaženi prilaz bio skoro nemoguć za neki frontalni napad. Konačno, međuzona je bila velika jer su linije bile poprilično udaljene. I sam znaš kolika je udaljenost izmeđe naše linije na Derinom brdu i Vukovoj glavi do Vaše linije iznad Šabića i Rakitnice.

Ono što mene interesuje je, ako je već linija odbrane preko Borikovaca i Hojte bila predviđena kao posljednja linija odbrane kako se moglo desiti da nakon brzog pada Mlakve, Poljica i Šljemena, uprkos čekivanju da će ARBiH nastaviti ofanzivna dejstva, tog 29. 10. linija odbrane padne relatvno brzo i lako, a zna se da onaj ko kontroliše Hojtu i tu gredu koja vodi od Bjelašnice ka Treskavici, ima apsolutnu kontrolu cijelog tog platoa? Da li ste radili na dodatnom ojačavanju položaja, povećanju broja ljudstva i uvođenju svježih snaga na položaje?
Idi na stranu - |listaj dalje|