fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

treskavica - 82630 - 15.02.2013 : Barsa Sarajevo - best (1)

Neprijatelj na nišanu


Tačno je da je ispred vas bila 1.. slavna, kasnije 111. viteška brigada, i da su oni imali najviše iskustva u ratovanju na onakvim terenima jer su podnijeli najveći teret borbi na Žuči. Ja sam bio u Petoj motorizovanoj ili Dobrinjskoj brigadi i ona je bila lijevi susjed 1. slavnoj, spoj je bio negdje na Dajanovom brdu.

Vezano za onaj susret vaša tri vojnika sa našim jednim činjenica je da naš vojnik u prvi momenat i nije bio svjestan šta se dešava. On je pomislio da su naši iz neke druge brigade jer je u to vrijeme postojalo šarenilo uniformi, a nije primijetio ni da nemaju trake na rukavu.

Kada su izašli na cestu, ja sam primjetio da nemaju trake na rukavu i odmah sam signalizirao ostalima koji su bili sa mnom razmješteni na drugoj strani ceste. Komandir je donio brzu odluku da se ne puca jer bi u tom slučaju odali svoj položaj i ugrozili faktor iznenađenja u slučaju eventualnog pokreta vaših snaga iz pravca Rakitnice, a već tada smo imali informacije o početnim uspjesima na Poljicama i da je veći dio vaših snaga prešao na Borikovce, kao i to i da se može očekivati pokušaj kontranapada sa boka, iz pravca Rakitnice čime bi naši borci na novozauzetim kotama faktički bili dovedeni u okruženje.

Ono što je meni bilo čudno je zbog čega oni prilikom napuštanja položaja nisu išli u pravcu Borikovaca već zonom koja je bila između linija razdvajanja za koju su mogli pretpostaviti da je zbog ofanzivnih dejstava taj dan bila popunjena borcima sa naše strane. Ili se nisu snašli ili je to bila ludo hrabra odluka?

Vezano za vašu liniju preko Šljemenske kosa, Mlakve i dalje prema Rakitnici danas kada pogledam topografske karte nije mi jasno zašto je pala odluka da ide baš tim dijelom iz razloga što bi uspostavljanjem linije od Poljica, preko Borikovaca i Hojte do Šiljka ispod vrha Bjelašnice dobili ravnu liniju odbrane, za razliku od ove elipsaste preko Mlakve, za što bi vam trebalo manje ljudstva za pokrivanje. Mislim da sam i na ovom forumu pročitao nezadovoljstvo pojedinih gardista zbog dugog boravka na linijama, kratkih boravaka u kasarnama i veoma rijetkih odlazaka kući. S obzirom da i sam znam šta znači provesti mjesec dana na onakvom terenu siguran sam da i to dodatno utiče na borbeni moral jer treba imati u vidu da smo u to vrijeme bili 20-godišnjaci provodeći najbolje godine života sa puškom u ruci.

Uspostavljanjem ove ravne linije VRS bi i dalje imala potpunu kontrolu nad cjelokupnim bjelašničko-treskavičkim platoom i nesmetanu komunikaciju iz pravca Trnova preko Dujmovića, Pazarišta i Bijele lijeske do prvih borbenih položaja. Van kontrole VRS bi ostala dva sela: Šabići i Rakitnica ali ne mislim da su imala neki veliki strategijski značaj na tom dijelu ratišta jer se gore ratovalo za kote a sela su samim time padala u ruke onog ko ih je držao.

Interesuje me tvoje mišljenje o tako postavljenoj liniji.

S obzirom da se slažemo i u podacima o stradanjima sa obje strane u opisanim ratnim dešavanjima na tom terenu 01. 10. 94. godine, mislim da možemo reći da smo uspjeli jedan ratni dan predstaviti ostalim forumašima na potpuno istinit način.
Idi na stranu - |listaj dalje|