fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

treskavica - 82487 - 12.02.2013 : Barsa Sarajevo - best (2)

Borbe na 01. oktobar 1994. godine


Bio sam učesnik borbi koje su se desile 01. oktobra 1994. godine na dijelu ratišta između Bjelašnice i Treskavice, na potezu od Poljica, Mlakve, Javorske kose, Planinskog brda, Milovan brda i Rakitnice.

Jedinica ARBiH kojoj sam ja pripadao je jednim djelom bila u ofanzivnim dejstvima dok je drugi dio bio na osiguranju puta koji je od Rakitnice vodio prema Sinanovićima i predstavljao mogući pravac djelovanja VRS u slučaju eventualnog kontranapada. Bili smo locirani u predjelu ispod Planinskog brda. Moja grupa je prešla cestu i bila u podnožju istog dok je druga grupa ostala na drugoj strani ceste.

Dok su se vodile žestoke borbe na dijelu ratišta Poljica, Mlakve i Javorske kose u području Planinskog brda bilo je prilično mirno. S obzirom da su sve ove kote imale uvezanu liniju odbrane bez bočnih osiguranja jednih prema drugima, što su utvrdili naši izviđači, računalo se da će zauzimanjem jedne od navedenih kota i ostale brzo pasti, što se do kraja dana i pokazalo tačnim.

Kako ne bismo odavali sopstveni položaj, obje grupe su bile mirne na svojim položajima sa obje strane puta. Slično je bilo i na vrhu Planinskog brda gdje je bila linija VRS, potpuno mirno bez pucanja.

U jednom trenutku sam primijetio kako iz šume sa druge strane puta na put izlaze tri vojnika. Malo bolje sam pogledao i vido da se ne radi o našim borcima što sam zaključio jer na rukavima nisu imali trake kao znak raspoznavanja. Signalizirao sam ostalim borcima iz moje grupa i u tom momentu 20-ak cijevi je trojicu vojnika držalo na nišanu. Komandir grupe je svima dao signal da ne pucaju jer je procijenio da je puno važnije sačuvati faktor iznenađenja u slučaju kontraudara VRS iz pravca Rakitnice od eventualnog zarobnjavnja ili likvidacije ove trojice vojnika. Njih trojica su ništa ne sluteći izašli na put i nastavili prema Rakitnici. Kada smo stupili u kontakt sa grupom na drugoj strani puta saznali smo da su ova trojica vojnika došavši kroz šumu naišli na stražara koji je obezbjeđivao preostale borce koji su odmarali u nekoj prirodnoj uvali u šumu. Na upit gdje su naši on je odgovorio:

  • "Pravo cestom".

    Kasnije smo saznali da je linija VRS na dijelu od Poljica do Javorske kose zauzeta i zaključili da se vjerovatno radi o vojnicima sa te linije koji su tražili put prema Rakitnici. Ukoliko se neko od forumaša može prepoznati kao jedan od te trojice vojnika treba da zna da je taj 01. 10. bio njihov drugi rođendan.

    Kako bi oni pripadnici VRS koji su bili na tom terenu znali da pišem o istinitom događaju opisaću im kako se sjećam dijela njihove linije. Kad smo zauzimali Planinsko brdo, koje je padom ostalih kota ostalo prazno, išli smo sa Mlakve pa preko Obješenjaka i zapamtio sam jednu interesantnu bajtu za smještaj 6-7 vojnika sa iskopanim tranšejama koje su vodile do grudobrana i žicama koje su preko grudobrana vodile do mrudova u šumi ispod. Uz tu bajtu je bilo pravo fudbalsko igralište sa postavljenim golovima i drveni sto sa klupama sa strane. Ispod bajte je prolazio put kojim su tragove ostavljale 110-ke što mi je malo bilo čudno da put prolazi ispred linije. Kod zadnje bajte na Planinskom brdu spuštala se jedna livada prema Milovan brdu dok su se sa druge strane vidjele Predavice. U tih par dana je pao i prvi snijeg i zaustavio borbena dejstva.
  • Idi na stranu - |listaj dalje|