fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

brigade - 77554 - 27.09.2012 : Vaske Vasiljevic Beograd - best (2)

Vlasenička i Milićka brigada


Došao sam do podataka o Milćkoj i Vlaseničkoj brigadi. Obe brigade su imale po 1500 vojnika.

Milićka brigada

 • Kroz ovu brigadu je prošlo do 1500 boraca
 • komandant: major Milomir Nastić načelnik štaba
 • zamenik komadanta: Ivan Stojanović

  Vlasenička brigada

 • Kroz ovu brigadu je prošlo oko 1500 boraca
 • Zapovednik major Mile Kosorić
 • načelnik štaba zamenik komadanta brigade major Boško Saragić

  Sastav Prve milićke brigade

 • štab komande
 • 1. pešadijski bataljon (Derventa)
 • 2. pešadijski batljon
 • 3. pešadijski batljon
 • Mešovita artiljeriska baterija
 • Minobacačka baterija (120 mm)
 • Laki protiv-vazdušni vod
 • Inžinjeriski vod
 • Izviđačko-diverzantsaka četa
 • Logistička četa
 • Idi na stranu - |listaj dalje|