fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

drinski_korpus - 73656 - 05.09.2012 : Jovan - best (3)

Drinski Korpus VRS


Teško je pisati o sopstvenom mjestu, pogotovo kada je ono kontraverzno, a taj status je dobilo zbog korpusa koji ima nesreću da je osim haške golgote potcjenjivan i od sopstvenog naroda.

U prilog ovome navodim i krajišku priču o izdaji Drinske brigade, ustvari čete sastavljene iz svih brigada Drinskog korpusa, u jesen 1995. godine za vrijeme dešavanja u Krajini. Na kraju se ispostavilo da su ljudi ubačeni duboko u teritoriju koju su osvojile združene muslimansko-hrvatske snage i jedva su žive glave izvukli. Naravno, gubitaka je bilo i kod Šekovljana, Milićana...

Drinski korpus je sa svojih 12000 boraca, što praktično predstavlja jednu ojačanu diviziju, bio je "patuljast" a pokrivao je veliki teren i bio meta napada dva muslimanska korpusa: Zvorničko ratište i linija, srpski dio opština Olovo-Vlasenica-Šekovići-Osmaci prema Olovu-Kladnju-Živinicama i Kalesiji koji je s brojnošću mogao parirati našem 1. krajiškom korpusu.

Odmah da kažem da je Drugi tuzlanski korpus u svojim ofanzivnim dejstvima najviše bio usmjeren prema Majevici, gdje poput Treskavice u 1995. godini doživljavaju ratne pobjede (potražite Lisača na Youtube) i negdje u jesen osvajaju gotovo sve dominantne kote na Majevici.

Majevicu su branile snage Istočno-bosanskog korpusa, što je za neupućene čudan nazivnik srpskog korpusa jer je tada, a i danas, vladala klima da se Srbi odriču prefiksa bosanski. Na neki način, ovaj stav je opravdan, jer bosanski muslimani su bukvalno sve autorizovali zaključno s Tvrtkom Kotromanićem koga su bez ikakvog stida uzeli kao njihovog, unatoč njihovim tvrdnjama da potiču od Bogumila i Gota.

Mislim da je besmislica da se Srbi srame odrednice bosanski kako nas inače Lale i Gedže nazivaju.

Drugi tuzlanski korpus je bio u ofanzivi i prema Ozrenu i Doboju gdje takođe imaju ratne uspjehe u jesen 1995. godine osvajanjem Vozuće, na koju je napadala sva elita muslimanske armije na čelu s odredom El Mudžahid. Prije toga su u maju 1994. godine izgubili dominantnu kotu Vijenac na Ozrenu, kada je Krnjišska brigada praktično rasformirana jer je doživila ekstremne gubitke mjerene u stotinama pretežno živih zarobljenih. Masakr tipa Glođansko brdo ne doživiše jer su pružili mlak otpor, a 28 divizija je bila daleko.

Osim Drugog muslimanskog korpusa, Drinski Korpus je bio naslonjen i na tri izolovane muslimanske jedinice:

 • 81. brdska goraždanska divizija
 • 6. žepska brigada koje su bile formalno u 1. sarajevskom korpusu
 • 28. srebrenička divizija koja je formalno pripadala 2. tuzlanskom korpusu.

  Dio prema Žepi između Vlasenice i Han Pijeska su pokrivale prištapske jedinice 65. motorizovani zaštitni puk i 67. puk veze koje su bile smještene u logoru Crna Rijeka.
  Sujeta kod našeg naroda bijaše velika, a tako je i danas, pa ne želim da detaljišem o događajima u mojoj i susjednim opštinama, Milići i Šekovići...

  Ako bi klasifikovao brigade unutar Drinskog korpusa istakao bih Rogatičku brigadu i njihove glavne zasluge za probijanje linije prema Žepi krajem jula 1995. godine. Žepa je bila naslonjena na Rogaticu i Han Pijesak sa njihove strane nakon čega dolazi do predaje muslimkanske vojske.

  Vlaseničku brigadu bih okarakterisao kao solidnu brigadu, sigurno u gornjem dijelu rang liste Drinskih brigada, a najslabiju ne bi spominjao da ne podgrijavam atmosferu, mada koje je čitao moje ranije komentare može naslutiti o kojoj brigadi je riječ.

  P. S. kad pomislim na Polom, Veliki i Mali Jesen, Čekrčiće, Jevrejsko groblje, Zlatište, Žuč, Lipu, ispada da je na pojedinim rejonima izvan Sarajevskog ratišta bio turizam ali realno.

  Veliko je pitanje šta bi se dogodilo sa Srbima da su na Sarajevskom ratištu imali jedinice poput Krnjinske brigade na Ozrenu 1994. godine na koti Vijenac ili Prnjavorsku brigadu na Vozući u jesen 1995?

  Jovane, svaka čast za ovu analizu!
 • Idi na stranu - |listaj dalje|