fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

brigade - 73506 - 04.09.2012 : Vaske Vasiljevic Beograd - best (1)

Bratunačka brigada


Hvala Jovane! Hajde, vidim da si upućen u tu tematiku pa napiši nešto i o Milićkoj brigadi.

Što se Bratunačke brigade tiče, ona je u toku rata izmenjala jedno 4 do 5 komadanata. Zanam da je jedan od komadanata bio Slavko Ogenjenovi, a na istoj funkciji su bili i Borivoje Tešić, Cvijetin Vukšić i Milan Urošević. Zadnji komadant je bio Vidoje Blagojević.

Brigade je imala oko 2200 vojnika, raspoređenih u 4 bataljona od oko 420-500 boraca. Pored toga, imali su:

  1. Logističku četu,
  2. Interventnu četu,
  3. Minobacačku četu 120 mm,
  4. Tenkovski vod sa 3 tenka,
  5. Mehanizovani vod 5 tarnsportera,
  6. Mješoviti artiljeriski divizion i komadu brigade,
  7. Izviđački vod,
  8. Vod vojne policije - crvene brtke kako su ih zvali i
  9. Vod veze


Brigada je formirana 14. novembra 1992. godine, po naredbi komade Drinskog korpusa i imala je težak zadatak da zaustavi 28. diviziju Ar BiH iz Srebrenice i upravo u tim mesecima ima mnogo gubitaka. Uništeno je oko 60 srpski sela a poginulo je oko 400 civila.

Jedan od problema ove brigade je bila blizina garnice sa Srbijom pa su monogi vojni obveznici bežali u Ljuboviju, mada je u nekim monetima ovo i bila prednost te brigade, npr. kada je 1993. godine učestvovala u operaciji Cersaka.

Napomena: neki podaci su uzeti iz Vikipedije.

Vaske,

evo i jedna mala dopuna za ovaj tvoj, jako dobar članak!

Po evidenciji BORS-a, koja je za Bratunac mnogo bolja nego za ostale opštine, u Bratunačkoj brigadi je poginulo 635 boraca VRS, što je izuzetno mnogo u odnosu na gubitke ostalih opština u Republici Srpskoj.

Napominjem da ova evidencija obuhvata opštine Bratunac i Srebrenicu, a u nju su uključeni i poginuli borci Samostalnog pješadijskog bataljona Skelani, za čije žrtve nemam odvojene podatke ali pretpostavljam da se radi o tridesetak poginulih boraca.

Pozdrav,
Željko
Idi na stranu - |listaj dalje|