fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

zepa - 70944 - 23.06.2012 : Sarajlija Grand Forks - best (0)

Žepa i stradanje kolone


Gođenjac,

evo ti i spisak od tri grupe koje su izvršile napad na nas, tj. kolonu. Možda ćeš se i prepoznati u nekom od navedenih.

Za sve ljude dobre volje koje stvarno interesuje Istina o Žepi otiđi te na web stranicu: "Crimes against Serbs in Zepa" i naćićete istinu. Ja sam je pronašao nakon toliki godina, na toj stranici imate svjedočenja srpskog borca Tomić Milenka koji je ranjen od strane muslimana, ali je Božijom pomoći ostao živ. Muslimani su mislili da su ga ubili. I takođe svjedočenje muslimanskog vojnika čije je ime Lilić Smail. Pogledajte i pročitajte!

Evo i spiska pripadnika tadašnjih Zelenih beretki koji su izvršili napad na kolonu u svjedocenju Lilić Smaila, se navodi tačno ko je šta radio. Gdje god da se nalaziš hvala ti Smaile, našao sam poslije dvadeset godina odgovor kako se to sve odvijalo, takođe se zahvaljujem Gođenjcu koji se javio na ovaj naš forum pa ujedno i mene zainteresovalo sve ovo.

The second group, from the direction of Gođenje, was led by Šehić Kurem and Nesib Mulić, and the following participated in the attack:
 • Ćurić Zejnil,
 • Lilić Bajuzin,
 • Lilić Zajko alias Žuti,
 • Lilić Sejdalija,
 • Lilić Selim,
 • Džebo Hajrudin,
 • Lilić Safet,
 • Omerspahić Abid,
 • Lilić Soćan,
 • Kulić Hasib,
 • Lilić Sejo,
 • Hodžić Ibro,
 • Lilić Šefik,
 • Džabo Ismet,
 • Lilić Remzo,
 • Podžić Edhem,
 • Podžić Ramiz,
 • Džebo Suad,
 • Lilić Ibrahim,
 • Džebo Nedžad,
 • Muratović Nedžad,
 • Omerspahić Agonja,
 • Muratović Safet,
 • Smajić Zahid,
 • Kamenica Hamza,
 • Avdić Suad,
 • Kamenica Mujo,
 • Omerspahić Mehmed,
 • Kamenica Ahmet,
 • Lilić Zajko,
 • Avdić Besim,
 • Avdić Zenadil,
 • Šahić Elsadet,
 • Lilić Nasko,
 • Muratović Hamed,
 • Džebo Rahman,
 • Muratović Emin,
 • Nakić Hasan and his brother
 • Avdić Meho alias Pero,
 • Žigić Nijaz,
 • Džebo Mušan,
 • Žigič Rasim,
 • Lilič Himzo,
 • Žigič Zajim,
 • Lilič Abid,
 • Omerspahič Hurija,
 • Džebo Meho,
 • Omerspahič Nusret,
 • Curič Mehmedalija,
 • Lilič Ahmet and
 • Muratovič Dževad alias Ćiro.

  The third group, from the direction of Brložnik village, was organized and commanded by Mujkič Hamed alias Hajva, and the following participated in the attack:

 • Mujkič Hasib,
 • Mujkič Muhamed,
 • Mujkič Ahmo,
 • Mujkič Mehmed,
 • Mujkič Himzo,
 • Nuhanovič Sahman,
 • Mujkič Kadija,
 • Nuhanovič Hamzo,
 • Mujkič Ibrahim alias Alkan,
 • Ferlak Hajrudin,
 • Nuhanovič Sabrija,
 • Nuhanovič Mustafa,
 • Nuhanovič Neil,
 • Nuhanovič Mevludin,
 • Nuhanovič Jusuf,
 • Nuhanovič Meho,
 • Nuhanovič Sarija and
 • Mujkič Selman.

  The fourth group, from the direction of Stoborane and helped with people from Podžepolje was led and commanded by Ibro Čardakovič, and the following participated in the attack:

 • Čardakovič Ramiz alias Zoran,
 • Čardakovič Alsad,
 • Čardakovič Safet,
 • Jusufovič Rašid,
 • Bitič Mujo,
 • Ridžal Ramiz,
 • Sejfič Sead,
 • Gušič Ramiz alias Cajner,
 • Hodžič Hasan,
 • Hodžič Zejnil,
 • Hodžič Alija,
 • son of Zaim,
 • Hasanovič Ekrem,
 • Džebo Himzo,
 • Ivojevič Jusuf,
 • Čardakovič Emin alias Braco,
 • Jusufovič Hajrudin,
 • Hodžič Hamdija,
 • Hodžič Zejnil,
 • Hasanovič Salko and
 • Kreštalica Mehmed.
 • Idi na stranu - |listaj dalje|