fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

deblokada - 70190 - 09.06.2012 : Zoka Hadžići - best (1)

Odnos snaga u junu 1995. godine


Po izvorima ArBiH pred operaciju odnos snaga je bio:
ArBiH vojnici/oficiri: 35. 000, topovi: 43, minobacači: 406, tenkovi: 19,
VRS vojnici/oficiri: 17. 000, topovi: 41, minobacači: 132, tenkovi: 24,
Odnos(približno) vojnici: 2:1(ArBiH-VRS), topovi: 1:1(ArBiH-VRS), minobacači:3:1(ArBiH-VRS), tenkovi 1:1. 3(ArBiH-VRS)


Početak operacije

Nakon izvršenih priprema, ArBiH je pokrenula operaciju 15. juna masivnim napadom na tri pravca. Glavni napad je bio pravcem Visoko-Paljevo-Rajlovac, jedinicama 7. korpusa a drugi glavni pravac Golo brdo-Hadžići-Mostarsko raskršće, snagama 4. korpusa. Pomoćni pravci napada su bili Igman-Trnovo, snage 1. korpusa, i Nišićka visoravan-Ravni Nabožić-Semizovac, snage 3. korpusa. Početni uspesi su omogućili ARBiH da zauzme Cemersku i prekine komunikaciju Semizovac-Srednje i skoro potpuno zaokruži Srpske položaje oko Sarajeva. Drugi napad prema istoku i jugu je bio takođe popraćen početnim uspehom. ARBiH je brzo zauzela Debelo brdo i do 17. juna je bila u stanju da granatira Pale. Manji napadi oko Sarajeva su malo napredovali ali VRS je stabilno držala svoje položaje.

Naša kontraofanziva

Uprkos početnim uspesima napredovanje ARBiH je počelo da se zaustvlja već od 16. juna, kada je počela da ojačava odbrana VRS. Između 17. i 22. juna, Sarajevsko-romanijski Korpus i Hercegovački Korpus VRS su prešli u kontranapad u sva tri pravca protiv ARBiH. VRS je potpuno zaustavila napad ARBiH i povratila deo izgubljene teritorije. To je omogućilo da VRS donese elitne jedinice MUP-a i krene u kontranapad. U zapadnom pravcu VRS je zauzela Stup. Oko Trnova, elitne jedinice VRS su naterale 14. diviziju ARBiH na povlačenje. Na severu, specijalci VRS su porazili ARBiH i povratili Cemersku planinu 22. juna.

Kraj operacije

Do 28. juna, uzdrmana velikim gubicima u ljudstvu(zvanično 404 poginula i 1386 ranjenih) i teritoriji, sarajevska vlada je prekinula operaciju priznavajući poraz.

U publikaciji CIA-Balkan Battlegrounds, gubici Armije BiH u operaciji procenjeni su na oko 1000 mrtvih i 3000 ranjenih.

"Between mid-June and mid-July 1995, the Bosnian Army may well have lost over 1. 000 killed and 3. 000 or more wounded in the battles around Sarajevo and Trnovo-a steep price in blood by any standard. " The Sarajevo Breakout Attempt, June 1995 - Balkan Battlegrounds: A Military History of the Yugoslav Conflict, 1990-1995, The Central Intelligence Agency

Ovo sam pronašao na Vikipediji


A ovako se Izetbegović obratio svojim generalima poslije bitke:

"Gospodo generali, vi ste mene prevarili", prva je rečenica koju je nakon neuspjeha akcije deblokade Sarajeva predsjednik Izetbegović izgovorio na Proskoku.
Idi na stranu - |listaj dalje|