fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

dobrovoljacka - 69210 - 08.05.2012 : Max Sarajevo - best (0)

Dobrovoljačka ulica


Poštovani G-dine Željko,

Pokušaću da malo pojasnim stvari:

Želio bih naglasiti da su žestoke borbe vođene 2. maja na platou Skenderije, kod Doma JNA i komande 2. VO, tog 2. maja bilo je dosta poginulih.

Tačno je da je u koloni 3. maja poginulo šest pripadnika JNA kako je naveo pokojni Kukanjac.

Drugi i treći maj su dva različita datuma, problem je u tome što su se desila u dva dana.

2. maja 1992. godine u borbama kod predsjedništva su poginuli:

 • kapetan Marko Labudović,
 • poručnici Obrad Gvozdenović
 • Ivica Cvetković
 • Nihad Kastrati
 • vojnik Branko Popović
 • vojnik Kruno Bešlić
 • vojnik Mladen Nikolić
 • vojnik Radoš Pajović
 • vojnik Aleksandar Blagojević
 • vojnik Srđan Nikolić
 • vojnik Nebojša Bojanić

  Ranjeni su vojnici:
 • Dragoslav Nikolić
 • Dragan Lazukić
 • Dragan Matić
 • Dragan Glamočić
 • Milan Pejić i
 • vozač Mihajlo Babović.


  U borbama kod Druge vojne oblasti poginuli su:

 • kapetan Petrović
 • vojnik Pelemiš

  U borbama kod Doma JNA, u transporteru JNA poginula su trojica vojnika:

 • Srećko Jovanović
 • Slobodan Jelić i
 • Predrag Cerović.

  U Domu JNA ranjeni su:
 • potpukovnik Bogoje Božinovski i
 • vojnik Vojislav Ducan.

  3. maj 1992. godine, u Dobrovoljačkoj ulici u koloni su poginuli:


 • pukovnik Sokić Miro
 • pukovnik Radulović
 • dr. Budimir
 • pukovnik Mihajlović Boško
 • potpukovnik Jovanić Boško
 • vojnik - Tomović Zdravko iz Han Pijeska
 • građansko lice na službi u JNA Šuko Nurmela

  Nadam se da sam Bar malo pomogao!

  Mnogo Pozdrava,
  Max


  Max,

  Kao prvo, tačno je da su ova 42. oficira i vojnika poginula 2. i 3. maja. Međutim, tvoj spisak je nepotpun, nastavi dodavati.

  Ja bih Dobrovoljačku ulicu nazvao i "masakr oficira" jer je u njoj poginulo više oficira bivše JNA nego na čitavom prostoru BiH u toku rata. Nemoj nikada da zanemariš i ovu dimenziju!

  Hoću ovom prilikom da ti pojasnim neke stvari:

  kao prvo, istorija koju vi pišete zasnovana je na puno neistina i laži, a zaboravljate i važne detalje poput ovih:

  Destetak dana prije zločina u Dobrovoljačkoj ulici, postignut je dogovor sa krnjim Predsjedništvom BiH o bezbjednom izvlačenju JNA sa teritorije Sarajeve.

  Lično Alija Izetbegović je garantovao bezbjednost kolone, i zato se on i nalazio u njoj. Za uzvrat, muslimanska strana je tražila nekoliko ustupaka, od kojih ja znam samo dva:

  1) Da im se isporuči 1300 pušaka M48 - ovo je urađeno, mislim 29. aprila. Puške su iz kasarne "Koran" na Palama prebačene u Lukavicu, a zatim kamionima UNPROFOR-a u Sarajevo.

  2) Da se Armiji BiH preda svo raspoloživo naoružanje iz kasarne Maršal Tito u Sarajevu. Pripadnici JNA su smjeli da ponesu samo lično naoružanje, tj. pištolje.

  Interesantno je da sam "materijalni list" o izdavanju ovih pušaka lično držao u rukama, jer je kasarna "Koran" pripadala 27. PoB sa sjedištem u Sokocu. Imam sačuvan i broj tog materijalnog lista, samo mi se on nalazi negdje u mojoj arhivi u Sokocu.

  Nakon što sam doznao ovu informaciju, upitao sam se zašto bi Alija, od toliko naoružanja tražio baš puške M48. Naravno, odgovor je jasan! Ta puška je najbolja za gradsku borbu, jer ste vi imali "Zrak" u kome ste ih preradili u - snajpere. Oružje perfektno za vas: troši malo municije a nanosi ogromne gubitke u neprijateljskoj živoj sili.

  Već ranije sam obećao da ću objaviti broj ovog dokumenta na ovoj stranici.

  Što se tiče naoružanja u Kasarni "Maršal Tito" i ono je kompletno ostavljeno Armiji BiH. Kažem kompletno, jer su vaši inspektori na dan-dva prije iseljavanja iz kasarne ulazili u istu i izvršili popis. Naravno, prema podacima koje imam od jednog kapetana (mog prvog komšije) saznao sam i da nešto naoružanja (koje nije bilo popisano) isječeno na komade i bačeno u kanalizaciju. Napominjem, ovo su radili vojnici, samooinicijativno, uprkos naređenju generala Kukanjca da se ništa ne dira.

  I UNPROFOR je garantovao bezbjednost ove kolone. Mislim da ste nakon ovog zločina izgubili i povjerenje kanadskog generala Luisa Mekenzija. O zločinu u Dobrovoljačkoj ulici Luis Mekenzi u svojoj knjizi "Čuvar mira - put u Sarajevo piše:

  "Mogao sam da vidim kako vojnici teritorijalne odbrane proturaju cevi kroz prozore civilnih automobila, koji su bili deo konvoja, i pucaju. Video sam kako se krv sliva niz vetrobrane kola.... Bio je to definitivno najgori dan u mom životu."

  Ono što je za mene poražavajuće u vezi Dobrovoljačke ulice, jeste činjenica da se sa muslimanskom rukovodstvu u ratu nije mogao postići nikakav dogovor koji bi oni ispoštovali. Uprkos tome što je Alija Izetbegović svojim životom garantovao bezbjednost kolone, i što je JNA ispunila sve uslove koje su od nje traženi, desilo se ono što se desilo.

  U našem narodu se kaže: "Čovjek se veže za riječ, a životinja za rog!".
 • Idi na stranu - |listaj dalje|