fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

bors - 33123 - 17.06.2011 : Zoran Janković Republika Srpska, Rogatica - best (1)


RE: Organizacija pomena poginulim borcima

Reagovanje na post 33062 "Organizacija pomena poginulim borcima"

Na "Feniksovo" pisanje mogu da kažem samo " AMIN! I bolje i istinitije nego da sam lično pisao!

Samo da, na tu temu, dodam ovo: mada sam je mjesecima tražio, konačno sam "natrapao" na Web-stranicu BORS-a - borackars. net. Ili ja nisam znao da je tražim ili ona nije bila doskora u funkciji. Obje opcije imaju isti stepen izvjesnosti. Ipak prihvatam da je bilo do mene " nisam znao da je nađem.

E sad, kad sam je našao i pažljivo analizirao (njenu upotrebnu vrijednost) da upozorim na, što bi rekao narodni stvaralac u epskoj pjesmi "Marko Kraljević i beg Kostadin" na :""do tri nečovječstva":


  1. Podstranica "Statut" je " prazna. Statut je najvažniji pravni akt svake organizacije gdje se, pravnim normama, uređuje njeno organizovanje, ciljevi postojanja, pravila ponašanja njenih organa i članova" Što je ustav za (bilo koju) državu to je statut za društvenu organizaciju. BORS je u fazi izmjene statuta. Vrlo važnoj fazi sa stanovišta postojanja i rada organizacije i boračke populacije. Jer redefinišu se: osnovni ciljevi postojanja organizacije, načini borbe, pravila ponašanja njenih organa i članova. Ima li važnije aktivnosti od te! ? Zašto se od nas, demobilisanih boraca, krije stari statut BORS-a i zašto nam, i na samoj Internet-stranici a i u drugim formama, nije omogućeno: prvo da ostvarimo uvid u postojeći statut, a zatim i da dajemo prijedloge za njegovu izmjenu??? Ili su samo Ćurguz i klika oko njega borci! ? A i oni su "popili" svu pamet ovoga svijeta?

  2. Podstranica "Platforma za rad" je takođe " prazna. Time se od nas kriju šta je to što bi BORS trebalo da radi. Jer da znamo šta bi trebalo da radi mogli bi da, sasvim legitimno, upozoravamo na odstupanja od zacrtanih ciljeva. Ovako" rukovodstvo BORS-a preko naših mrtvih saboraca i nas živih (a polugladnih) vrši ličnu samopromociju, gradi svoje političke karijere i sramno kolaborira sa nenarodnom vlašću.

    "Platforma" je "rastegljiv" pojam. I neadekvatan u konkretnom slučaju. BORS bi morao donijeti Program rada. U njegovom donošenju morala bi da učestvuje kompletna boračka populacija: porodice poginulih, invalidi, i demobilisani borci. Kad se donese Program rada periodično bi se vršila kontrola da li rukovodstvo BORS-a decidirano realizuje ono što je u njemu zacrtano. A ne ovako" ovako" znate već kako!
  3. Da li je slučajno da su nam nedostupni baš statut i platforma za rad? Svojevremeno je Momčilo Krajišnik rekao: "Ne trebaju nama pametni nego poslušni"! Svi političari u RS do dana-današnjeg drže se ove (sramne) misli kao demijurga vlastitog djelovanja. Ni jedan organ vlasti RS, ni jedna ustanova, ni jedna institucija, ni jedna organizacija, ni jedna njihova Web-stranica, ne daju da se čuje mišljenje suprotno njihovom. Pa tako ni (makar) na stranici BORS-a nigdje ne možete iznijeti neslaganje sa Ćurguzom i interesdžijskom vrhuškom oko njega. Zar nije demokratija pravo da se misli i govori drugačije? Ili je ovo kod nas demoNkratija!
Idi na stranu - |listaj dalje|