fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

rat_nisici - 20596 - 11.02.2009 : Jovo Pejić Sabanci - best (2)

Stigla je i '94.


Kao odmazdu za pretrpljene poraze na visoravni muslimanski diverzanti izveli su akciju u noći 18. januara "94. godine na srpske položaje na Jasenu iznad Srednjeg. Iznenađeni naši borci pretrpjeli su gubitke u ljudstvu i izgubljeni su mladi životi kada to nije moralo da se desi da je bilo više pažnje na liniji. Poginula su dva brata, Spasimir i Milomir Košarac, sinovi Nike Košarca iz Žoraca kao i Duško Barjaktarević, nakon Gorana i drugi sin Alekse Barjaktarevića sa Viliča, te Mile Mrdić, koji je dugo vremena bio u muslimanskim logorima.

Preko zime nije bilo značajnijih akcija na naše položaje. Sama konfiguracija terena davala je idealne uslove za odbranu, nakon ravnice provalija, i borci su sjekli stabla i pravili grudobrane i zemunice. Bilo je u izobilju bukava za ogrev, neke debele i preko metar i svi smo se obučili u zanat drvosječe.

Znajući gdje je vodovod za Musiće presjekli smo ga i tako riješili snabdijevanje vodom kompletne linije. Zabrinuti što nemaju vode, grupa muslimana krenula je da traži mjesto kvara. Naletjeli su na jednog našeg borca koji je sam odbio napad.

Kada je došlo proljeće došlo je do novih tumbanja. Naša komanda bataljona "unaprijeđena" je "u paketu" u štab Roberta Jovanovskog a bataljon su preuzeli drugi ljudi "iz šume". Naše Prva i Druga četa dobile su prekomandu na Zvijezdu a u naše izgrađene rovove došli su Paljani. Mi smo zamijenili Gardu koja je u toku zime pretrpjela gubitke iako ih niko nije napadao. Bili su dovoljni sami sebi za nevolju. Njihova linija je bila strašno krivudava i nelogična, tako da smo mi ispravljanjem meandara pokrili duplo veću dužinu sa tri puta manje ljudstva.

Naša treća četa ostala je u rejonu Lađevića tako da smo bili razvučeni na liniji od nekih desetak kilometara. Ponovo smo pristupili utvrđivanju rovova jer nismo zatekli ništa što bi se moglo koristiti kao zaklon. Ovaj put smo se ukopavali u zemlju, deblima i zemljom pravili neprobojne grudobrane. Sjekire, žage, krampe, lopate, radile su danima a rezultat je bila utvrđena linija kojoj će teško neko išta moći.

Tih dana, od polovine decembra "93. do kraja aprila "94. , svaki od boraca isjekao je svu šumu koja mu je sljedovala po obećanju predsjednika Radovana i ugradio je u rovove i grudobrane ili izložio kao ogrevno drvo u rovu, tako da je bar nama, borcima na ovoj liniji Radovan ispunio svoje obećanje.
Idi na stranu - |listaj dalje|