fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

rat_olovo - 20460 - 03.02.2009 : Vogošćanin Pravi Vogošća - best (2)

Ratno sjećanje 24 - Vanjski prsten


U toku primirja, muslimani su često provocirali i iz političkih razloga kršili primirje na sarjevskom ratištu. Za te incidente su okrivljivali Srbe, pa je napravljen sporazum sa UN i UNPROFOR-om o predaji na čuvanje topova i nišanskih sprava kao garancija poštovanja primirja na u Sarajevu.

U to vrijeme zenički i tuzlanski regioni su preko Hrvatske dobijali ratnu tehniku i mudžhedine, pa su na tim teritorijama pravljeni do tada neviđeni masakri, mnogi od njih ni do danas nisu objavljeni niti rasvjetljeni.

Uvidjevši da se sprema ofanziva iz tog pravca komanda taktičke grupe je odlučila da napravi linije odbrane koje do kraja 1993. godine nisu ni bile formirane. Na tim prostorima su do tada funkcionisale seoske straže, što pokazuje da smo se nadali dogovoru bez krvoprolića.

Diverzantski upadi su postajali sve češći pa su počele da se postavljaju jače jedinice na važnijim kotama. Najžešći napadi su bili usmjereni u pravcu Srednjeg.

Naša komanda je donijela odluku da počne ofanzivna dejstva na tom regionu i preseče snažne jedinice iz Zenice i Tuzle na dva dijela, kako bi oslabili i smanjili njihova dejstva. Vrbas - komandant taktičke grupe, je u toj ofanzivi imao ogromne uspjehe. Probijene su mnoge linije odbrane i nastala su pomjeranja. Naše snage su napredovale čitavom dužinom fronta. Došli smo u podnožje Čemernog i iznad Korita, a sa tog pravca smo se probili skoro do samog Olova.

Nakon uspjeha naše taktičke grupe, komanda Korpusa je zaustavila naša napredovanja i organizovala ofanzivu na nivou korpusa. Posle mjesec dana krenula je nova ofanziva, ali su muslimani dobili dovoljno vremena da učvrste svoje linije odbrane.

Akciju je vodio lično komandant Korpusa. Određen je pravac napada iz Ajdanovića na obližnja brda koja su kontrolisali muslimani. Nekoliko naših vozila je pogođeno maljutkama* sa okolnih brda Gradina i Konjsko. Sve ovo potvrđuje da su muslimani bili naoružani sa savrmenom ratnom tehnikom.

Na tom mjestu sam doživio i jednu od najsmješnijih scena u ratu. U trenutku kada je "maljutka" preletila iznad naših glava, Antić se bacio na zemlju. Problem je bio što smo bili u nekoj bari, a kako je uvijek bio uredno ispeglan i uštirkan, nisam mogao da se ne nasmijem. Kada je i druga maljutka preletjela preko nas, on je opet zalegao u tu istu baru. Nakon toga je morao da napusti ratna dejstva i da ode da se presvuče. Naravno vise se tu nije ni vratio. Do kraja borbe, koordinator naših jedinica je bio Jovo.

Naše jedinice su krenule u pravcu Kruševa i tu smo dočekani sa žestokom vatrom. Kako bi neko od naših boraca izvirio iz rova, odmah bi bio pogođen. Kao rezultat pogrešno vođene akcije na tom mjestu smo izgubili mnogo boraca. Najveće gubitke u toj akciji je imao Blagovački bataljon.

Ne mogu da se sjetim tačnog broja poginulih i ranjenih, ali želim da im se ovom prilikom zahvalim za njihovo junaštvo i neka im je vječna slava i hvala.

U toku noći, koordinator akcije nije uvezao naše jedinice. Neki od boraca su ostali na borbenim linijama, prljavi i mokri, a drugi su se smjestili po kućama u Malinovcu.

Preneražen lošom komandom i značajnim gubicima, borci Blagovačkog bataljona su, saznavši da su Jovinom krivicom ostali na Kruševu, došli su selo da ga pronađu. Vitko i Janjuš su repetirali M84 sa namjerom da ubiju Jovu. Srećom, Koko ga je zaklonio svojim tijelom ne da bi spasio Jovu, nego da Vitko i Janjuš ne bi završili na Vojnom sudu.

Još prije početka te akcije, Vrbas je upozoravao komandu Korpusa da su udarili u pogrešnom pravcu. Uvidjevši svoju grešku, promjenjen je pravac napredovanja i udar je usmjeren u pravcu Moševačkog brda ili Poloma, kako su ga neki zvali.


* Maljutke su vođene rakete.

* (Dodao Oko) Na Kruševu je tada poginuo komadant blagovačkog bataljona, a na njegovo mjesto dolazi Nenad Radovan, dobar drug Miće Vlahovića.
Idi na stranu - |listaj dalje|