fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

ozren - 104807 - 28.12.2020 : Mili delija Doboj - best (0)

Sudbina nestalih srpskih vojnika na Ozrenu


Sef poddelegacije Međunarodnog crvenog krsta Tuzla Laurent Fellay uputio je dana 10. 10. 1995. godine jedan akt (TUZ95/215, LF/LI) komandantu 2. korpusa brigadiru Seadu Deliću i kopije istog akta načelniku bezbjednosti 2. korpusa Mehmedu Žiliću i zamjeniku komandanta 2. korpusa za pravna pitanja i predsjedniku komisije za razmjenu ratnih zarobljenika 2. korpusa.

U tom aktu iste obavjestava da je upoznat sa time da je jedan broj srpskih vojnika nestao između 09. 09. i 11. 09. 1995. g. Tim aktom on od njih traži podatke o datumu i mjstu hapšenja, zatočeništva, bijega, smrti, oslobađanja ili bijega istih. U prilogu tog akta dostavlja spisak 476 nestalih boraca VRS o kojima su obavjesteni da su do 10. 10. 1995. g. nestali.

To je dokaz sa suđenja generala Rasimu Delicu u Hagu broj 06043942.

Komandant 4. ozrenske lpbr nakon preuzimanja položaja na Maglajskom ratištu u rejonu Borove glave, krajem oktobra sačinio je izvještaj i istom priložio spisak 187 boraca 4. ozrenske lpbr VRS. Nakon svih razmjena koje su izvršene i ratni zarobljenici pušteni na slobudu taj broj se smanjio na 126 nestalih boraca navedene brigade.
Idi na stranu - |listaj dalje|