fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

2sr - 104431 - 22.07.2020 : Nenocc Sokolac - best (0)

Partizani, ustaše i dojčeri udruženi protiv Srpske vojske u otadžbini


ČETVRTAK, 11. mart 1943. godine. Rano je jutro, još nije svanulo. Ispred zgrade u kojoj je smešten Vrhovni štab u Jablanici, Tito, Leka Ranković i Sreten Žujović ispraćaju tročlanu delegaciju na pregovore sa Nemcima.

Očekuju ih kilometri neizvesnog puta do Prozora ili Gornjeg Vakufa, sedišta komande 717. nemačke divizije, na čijem je čelu general-lajtnant Benignus Dipold. Jedan od njih, Vladimir Velebit, nosi belu zastavu. Sa njim su Milovan Đilas, član Politbiroa KPJ i Vrhovnog štaba NOVJ, i Koča Popović, komandant Prve proleterske divizije. U punomoćju za pregovore, Velebit je Vladimir Petrović, a Đilas Miloš Marković. Koča je ostao Koča, izgleda da su Nemci znali njegov identitet. Kako i ne bi kada im je njegova Prva proleterska zadala dosta jada...

U Prozoru ih presreće grupa nemačkih vojnika. Punomoćja za pregovore koja im predočava delegacija za njih ništa ne znače. Oduzimaju im oružje, fotografišu ih i posle višesatnog natezanja prebacuju ih automobilom do Gornjeg Vakufa, gde je bio general Dipold. Partizanski emisari mu predočavaju svoje predloge za razmenu zarobljenika i primirje, međutim, komandant 717. divizije je odgovorio da on nema ovlašćenja da pregovara i zatražio da partizanska strana pismeno navede tačke o kojima će se pregovarati i koje će on proslediti višoj komandi u Sarajevu i Zagrebu.

TAKO su počeli čuveni martovski pregovori. Uvertira je 4. marta 1943, kada su, u jeku bitke na Neretvi, partizani zarobili majora Artura Štrekera, komandanta Trećeg bataljona 738. puka i 25 nemačkih vojnika. Pošto su već imali zarobljenih oko stotinu oficira, podoficira i službenika NDH, 615 italijanskih vojnika, podoficira i oficira, Vrhovni štab je odlučio da zbog teške situacije na ratištu iskoristi zarobljenog majora za kontakt i pregovore sa Nemcima. Štrekeru je ponuđeno da napiše pismo za generala Gleza fon Horstenaua, opunomoćenog generala za Hrvatsku, o partizanskoj ponudi za razmenu zarobljenika i pregovorima. On je odmah prihvatio. Njegovo pismo je 5. marta stiglo u štab 717. divizije u Bugojno, odakle je prosleđeno u štab komandanta nemačkih trupa u Hrvatskoj, generalu Rudolfu Litersu u Slavonski Brod, a on je dalje prosledio pismo generalu Horstenau u Zagreb. Horstenau je, što zbog razmene zarobljenika, što zbog želje da ostvari kontakt sa partizanskim Vrhovnim štabom, obavestio Litersa da organizuje sastanak sa partizanskom delegacijom. Liters je za datum i mesto sastanka sa partizanskom delegacijom odredio 12. mart.

Delegacija je krenula dan ranije i tako se obrela u Gornjem Vakufu, gde je na insistiranje generala Dipolda sačinjena neka vrsta memoranduma, u kojem partizanska strana predlaže i priznavanje NOVJ kao zvanične strane u ratu i podelu teritorije na interesne zone. U posebnoj tački je stajalo da NOVJ smatra četnike glavnim neprijateljima.

KAKO do 14. marta predstavnicima Vrhovnog štaba nije saopšten nemački odgovor, Koča Popović je odlučio da se vrati u svoju diviziju i nemačkim automobilom je odvezen do linije fronta između Rame i Jablanice, dok su Đilas i Velebit otišli u Sarajevo na nastavak pregovora.

U Sarajevu Nemci prihvataju razmenu zarobljenika, i za svog majora i 25 vojnika predaju grupu partizanskih rukovodilaca i aktivista, među kojima je bila i Herta Has, supruga Josipa Broza Tita. U međuvremenu, Vrhovni štab izdaje naređenja određenim jedinicama, koja su potpisali Tito, Ranković i Žujović, da se obustave akcije protiv jedinica Nemačke, Italije i NDH i da sve snage usmere na Jugoslovensku vojsku u otadžbini. Naredbe su upućene Isi Jovanoviću iz Šeste istočnobosanske brigade, zatim Kosti Nađu, komandantu Prvog bosanskog korpusa, štabu Treće operativne zone Hrvatske, komandantu Prve proleterske brigade Danilu Lekiću i komandantu Prve proleterske divizije Koči Popoviću.

Nemci 17. marta prekidaju ofanzivu, a pregovori se nastavljaju u Zagrebu. U hotelu "Esplanada", jedni naspram drugih bili su Horstenau i Zigfrid Kaše, nemački poslanik u NDH, i Milovan Đilas i Vladimir Velebit.

Velebit je protivničku stranu upoznao sa sadržajem Titovih naređenja. Nemci su sa nevericom slušali, pitajući Velebita ko, u stvari, čini Titovu vojsku. Odgovorio je da 70 odsto njih čine Srbi.

- Kako je moguće da se Srbi bore protiv četnika? - bilo je sledeće pitanje.

Velebit je odgovorio:

- Mi smo Srbe ubedili, a i oni su uvideli, da ovde u zemlji prevlast Srba nije dobra.

U TOKU ovih poverljivih razgovora, kojima je, pored dvojice visokih nemačkih oficira, povremeno prisustvovao i Pavelićev izaslanik, inspektor Čermak, Titovi delegati su saopštili:

- Partizani izjavljuju da se ne bore protiv hrvatske (kvislinške) države i ni u kom slučaju protiv Nemaca, već isključivo protiv četnika.

- Partizani žele da vode borbu samo sa četnicima, a nemačke trupe nisu napadali, već su se branili kada su ih nemačke snage napadale.

- Partizani su spremni da sa oružjem u ruci istupe protiv svakog neprijatelja na kojeg Nemci ukažu, pa isto tako i protiv Engleza prilikom iskrcavanja (na Jadransko more).

Dalji razgovori bili su brzo prekinuti. Istorijski izvori ukazuju na to da su i jedna i druga strana imale razloge da to učine. Nemačkom rukovodstvu u Zagrebu stigao je ultimativan Hitlerov zahtev da sa pobunjenicima ne treba pregovarati, već ih treba streljati. Istovremeno, i Titu stiže upozorenje iz Moskve. Kad je saznao da Broz šuruje sa Nemcima i ustašama, Staljin ljutito reaguje:

"Nas čudi to što vi menjate zarobljenike sa Nemcima, što šaljete k njima delegate koji vode svakakve pregovore sa Nemcima, a takođe i što je nemački poslanik u Zagrebu izrazio želju da se lično sretne sa vama. Nije li to sve povezano sa politikom Niemaca da iskoriste vaše ljude radi raspaljivanja međusobne borbe među samim narodima Jugoslavije? Molimo objašnjenje po ovom pitanju."

U GODINAMA koje će uslediti, ovu diplomatsku ofanzivu Josipa Broza i njegovog Vrhovnog štaba prekriće veo zaborava. Martovski pregovori su za mnoge državne i partijske funkcionere, a kamoli za istoričare, bili velika nepoznanica. Međutim, već u prvoj deceniji posle rata, u svetu je na ovu temu objavljeno desetak knjiga. Jedna od njih je bila i Vilhema Hotla, koji je bio rukovodilac referata za Jugoslaviju u Glavnom uredu za bezbednost Rajha. On u knjizi "Tajni front", koja je izašla 1953. u Londonu, prenosi delove razgovora između Horstenaua i Velebita i "o zvaničnoj ponudi Tita nemačkom komandovanju da u slučaju angloameričkog iskrcavanja zajednički nastupaju sa nemačkim divizijama koje se nalaze u Hrvatskoj, protiv snaga zapadnih sila".

Da nesreća bude veća, ove delove preneli su i britanski listovi "Dejli telegraf" i "Jorkšir". Tito je odmah reagovao i u svom govoru u Splitu 13. septembra to nazvao mrskom i podlom klevetom. I onda je ponovo nastao muk. Sve do 12. novembra 1978, kada je on prvi javno progovorio o pregovorima sa Nemcima. Bilo je to na pompeznom obeležavanju 35 godina od bitke na Neretvi, pred 100.000 ljudi. Napao je Milovana Đilasa, Koču Popovića i Vladimira Velebita da se nisu držali njegovih uputstava i da su prekoračili ovlašćenja.

U KNjIZI velikog novinara "Politike" Aleksandra Nenadovića "Razgovori sa Kočom", komandant Prve proleterske o kritikama njegovog vrhovnog komandanta je rekao:

"Potpuno je neosnovana. Iako sam samo kratko učestvovao u tim pregovorima, pouzdano znam da nije bilo nikakvih odstupanja od ovlašćenja koja su naši pregovarači imali. Sve je sa Titom bilo prethodno utanačeno... Možda je njegov cilj bio da se i pregovori sa Nemcima natovare na Đilasova leđa. A, verovatno mu nije odgovaralo to što se na raznim stranama govorilo da smo i mi išli na neko sporazumevanje sa Nemcima... Što se mene lično tiče, mogao bih jedino dodati da se, prilikom dogovaranja o tome kako da nastupimo pred Nemcima, nisam slagao da treba govoriti da su nam četnici glavni neprijatelji. Smatrao sam da ne bi trebalo ići toliko daleko. Ali, Tito je bio za to; bili smo ugroženi, morali smo činiti najviše što se može da bismo neutralisali Nemce."

Vladimir Velebit je Nenadoviću rekao da nije bilo nikakve potrebe da se Nemcima izjavljuje da će se, ako dođe do iskrcavanja Britanaca na jugoslovenskoj obali Jadrana, suprotstaviti i njima. Velika Britanija nije ni pomišljala da na našu obalu iskrcava svoje jedinice, jer za takav poduhvat, sve da je i htela, nije imala snage.

VELEBIT: RADILI PO NAREĐENjU

O BROZOVOM svaljivanju krivice za pregovore sa Nemcima na njega, Koču i Đilasa, Velebit je rekao: "Bio sam zaprepašćen tim Titovim potpuno neosnovanim tvrđenjem. Koča Popović je, po sopstvenoj želji, učestvovao u pregovorima samo u početku, a ja sam, sa Milovanom Đilasom, ostao do kraja, najpre u Sarajevu, a zatim u Zagrebu. Mi smo samo izvršavali ono što je sa Titom bilo dogovoreno pre nego što smo otišli na pregovore, a kad smo se vratili nikakav prigovor nismo čuli... Najzad, uzgred da kažem i to, da Tito, po mom mišljenju, nije tom posleratnom optužbom ciljao samo na Đilasa."
miodrag_lazic - 104397 - 28.06.2020 : Nenocc Sokolac - best (0)

Počivaj u miru Lazo


Počivaj u miru, vječna ti slava i hvala.

Nadam se da će moji Srbi negde neku ulicu, u nekom gradu ili više njih da nazovu po tebi.

Ulica Dr. Miodraga Lazića

Znajući moje dobre a iznad svega naivne Srbe , bojim se da ne bude kao i sa Dr. Arčibald Rajs, dobio ulicu u BGD, ali nije se dugo zvala po njemu!
miodrag_lazic - 104313 - 05.06.2020 : Nenocc Sokolac - best (0)

Počivaj u miru LAZO


Počivaj u miru, vječna ti slava i hvala.

Nadam se da će moji Srbi negde neku ulicu, u nekom gradu ili više njih da nazovu po tebi.

Ulica Dr. Miodraga Lazića


Znajući moje dobre a iznad svega naivne Srbe, bojim se da ne bude kao i sa Dr. Arčibald Rajs, dobio ulicu u Beogradu, ali se nije dugo zvala po njemu!

"Počivaj u miru, brate Lazo: Hrvatski oficir se seća kako mu je doktor Lazić u ratu spasao život, scena sa viskijem je kao iz filmaNovosti Online đ 17. april 2020. 12:23

Bivši komandant HVO-a Niko Lozančić govorio o poznanstvu sa doktorom Lazom i o tome kako mu je u vreme najvećeg ratnog vihora 1993. godine spasao život u ratnoj bolnici "Žica"

Nazvao me jedan veliki prijatelj, uz samo jednu kratku rečenicu: "Umro nam je doktor Laza!" Čitav dan mi je ta rečenica odzvanjala u ušima i ne mogu ni shvatiti ni prihvatiti! Moj prijatelj, brat, ljudina, doktor i opet naš Lazo...

Ovim rečima se od doktora Miodraga Lazića, koji je u Nišu preminuo od posledica virusa korona, oprostio Niko Lozančić, nekadašnji funkcioner HDZ-a BiH, bivši predsednik FBiH i predsedavajući Predstavničkog doma Parlamenta BiH, kome se u biografiji beleži i da je bio ratni komandant Hrvatskog veća odbrane.

A njihovo poznanstvo datira baš iz ratnih vremena. Otkud prijateljstvo između hrvatskog komandanta i srpskog lekara?

 • Umro je jedan veliki čovek i još veći humanista! Otišao je u vreme koje kao da je sam birao! Skromno i tiho, bez pompe, a mnogima je pomagao i pomogao! U teškim vremenima bio si doktor i čove.. U teškim vremenima napustio si ovaj pokvareni svet! Počivaj u miru, brate Lazo, i neka ti je laka zemlja - napisao je Lozančić na svom Fejsbuk profilu.

  Bivši komandant HVO-a je za banjalučki "Glas Srpske" govorio o poznanstvu sa doktorom Lazom i o tome kako mu je u vreme najvećeg ratnog vihora 1993. godine spasio život u ratnoj bolnici "Žica" u tadašnjem Srpskom Sarajevu.

 • Ranjen sam u sukobu HVO-a i Armije BiH u Kaknju i dovezen u bolnicu Žica u teškom stanju. Otkud ja kao oficir HVO-a u srpskoj bolnici je malo duža priča, ali ono što je mnogo bitnije od svega toga je lik i delo doktora Laze. Samo onaj ko ima sreće u životu sretne jednu takvu ljudsku gromadu, a ja sam imao tu sreću. To što mi je bukvalno spasio život je posebna stvar, ali i da to nije uradio, ja bih bio hendikepiran i siromašan da nisam upoznao takvog čoveka - kaže Lozančić.

  On je ispričao i zanimljivo sećanje na događaj koji se odigrao svega par dana posle operacije koju je preživeo samo zahvaljujući doktoru Laziću.

 • Nekih sedam dana posle operacije ležao sam u bolnici, razmišljao o svojoj porodici i o tome da li ću je ikada više videti. Dok sam tako ležao, naišao je doktor Laza i upitao me: "Šta je, šta si se zamislio?" Nisam mu rekao da razmišljam o tome hoću li na kraju izaći živ iz bolnice, jer bez obzira što je sve bilo korektno, ne samo s njegove strane, nego od svih u bolnici, razmišljao sam o tome ko zna na šta se sutra može okrenuti i kako mogu završiti. Zato sam mu rekao da razmišljam hoću li ikad više sesti u kafanu i popiti viski i "kolu" - ispričao je Lozančić.

  Doktor se potom okrenuo i otišao.

 • Posle par minuta ušao je u sobu sa tacnom na kojoj su bile flaša "Džek Danijelsa", dve čaše i dve flaše "kole", a preko ruke je imao belu krpu kao konobar. Nasuo je viski u čaše i meni pružio jednu. Da budem iskren, mislio sam da me provocira, pa sam ga onako bojažljivo upitao "ide li viski sa lekovima" i pogled sam skrenuo prema dve boce infuzije koje su mi visile iznad glave. A on se nasmejao i rekao: "Ajde bolan, ja sam ti to propisao. Smeš popiti jedan, neće ti škoditi." Stresao je viski, a onda i ja za njim. Tad mi je dodao flašu i rekao: "Sakrij ovde negde, popiće ovi banditi, nek imamo nas dvojica po jednu kad navratim." Ostao sam mesec dana u bolnici i za to vreme smo popili taj viski, a ja danas pričam s vama samo zahvaljujući njemu - rekao je Lozančić, dodajući na kraju da je nebrojeno puta u društvu pričao o tome i da svi njegovi poznanici znaju kakva je ljudina bio njegov prijatelj i brat doktor Lazo.

  Posle mesec dana u "Žici", Lozančić je prebačen u Hrvatsku, a kasnije je uspostavio kontakt sa doktorom Lazom, koji je posle rata par puta bio kod njega u Kaknju.

 • Poslednji put smo se videli pre par godina, ali smo se redovno čuli telefonom, a poslednji put oko pravoslavnog Božića - ispričao je Lozančić.
 • kosovo_21_vijek - 104253 - 24.04.2020 : Nenocc Sokolac - best (2)

  Iduće godine u Prizrenu


  miodrag_lazic - 104223 - 17.04.2020 : Nenocc Sokolac - best (3)

  Počivaj u miru Lazo


  Počivaj u miru, vječna ti slava i hvala.

  Nadam se da će moji Srbi negde neku ulicu, u nekom gradu ili više njih da nazovu po tebi.

  Ulica Dr. Miodraga Lazića

  Znajući moje dobre a iznad svega naivne Srbe, bojim se da ne bude kao i sa Dr. Arčibald Rajs, dobio ulicu u BGD, ali nije se dugo zvala po njemu!
  akcije - 101353 - 20.10.2017 : Nenocc Sokolac - best (0)

  RE: Tužna sudbina porodice Ilić


  Željko, drago mi je da si pokrenuo akciju za kupovinu kuće porodici Ilić. I ja sam ovo danas čitao u Blicu. Za pristojan krov nad glavom ovoj divnoj prodici bih rado uplatio 100 Evra, a ukoliko bi bila mogućnost uplate preko paypal-a dodatnih 40 evra koliko koštaju bankrski troškovi- reketiranje za slanje novca.

  Veliki pozdrav, Neno
  seselj - 98947 - 06.01.2017 : Nenocc Sokolac - best (3)

  Nomad, Aćim i svi mi skupa


  Devedestih godina u Srbiji je postojala stranka "STAROSEDELACA SRBIJE" koja je zastupala interese Srbijanaca. Da puno ne dužim, radila ja na podijeli Srba. U cijem interesu su radili i od koga su bili plaćeni to oni najbolje znaju. Od naših prijatelja sigurno nisu.

  Vjerujem da je i Aćim bio pripadnik te stranke, misleći da, ako neko nije Srbijanc nego NOMAD nema pravo glasa, te treba da bude zahvalan što je tu našao utočište i da se poklopi ušima.

  Ako i nije pripadao "starosedeocima" onda razmišlja kao oni. Ružno je to sa tvoje strane, brate Aćime!

  Što se Šešeljevih zasluga tiče za odbranu srbstva nisam baš uvjeren da je uspio u tome. Čak mislim da nam je kao političar nanio više političke štete nego korisi prije odlaska u Tribunal.

  Gde su mogli da se vide vođe HOS-a ili Alijinih bojovnika da mlataraju pištoljima i prijete Srbima. Oni su nas ubijali i klali u tišini.
  2sr - 98265 - 29.11.2016 : Nenocc Sokolac - best (2)

  RE: Zašto nam ovo treba baš sada?


  Možda bi "partizansko maslo i bilo za Ramazana" da iza partizanskog otpora nisu stajali komunisti, kojima je jedini cilj bio osvajanje vlasti i uništenje Srpstva i srpske države. Kasnije su se ove činjenice pokazale tačnim.

  O drugim ciljevima koji su komunisti imali zajedno sa ustašama, nekom drugom prilikom.

  Samo se treba zapitati zašto je maršal ćopavi otišao u Šumadiju da diže ustanak protiv Švaba. Posle su se "desile" ŠUMARICE i mnoge druge srpske tragedije, uglavnom režirana od strane komunista.

  Zašto je Slaviša Vajner došao na Romaniju da diže ustanak protiv Švaba, a nije ostao u "lijepoj njihovoj"????

  Mi nikada nismo bili mudri kao latini koji su ustaše nazivali domobranima, da naše seljake koji su za vrijeme drugog rata, branili nejač a srcem su bili za Kralja da nazovemo kečebrani, što su u stvari i bili.

  Kako će on biti domobran kad je iz Zagorja došao na Romaniju? Nikome ne bih preporučio da na Romanijskoj regiji u pravoj srpskoj kući kaže bar jednu lošu riječ o četnicima, jer da njih nije bilo mnogi od nas danas ne bi postojali.
  romanijske_pjesme - 26068 - 09.01.2011 : Nenocc Sokolac - best (1)

  Od zorice, dok ogrije sunce


  Kao dječak, a kasnije i kao mladić, išao sam sa pokojnim ocem da ručnim kosama kosimo travu. Ustajali bismo rano, i još prije nego što bi na Glasinačkom polju izgrijalo sunce, mi bismo oborili po par otkosa.

  Moj pokojni otac bi znao reći:

 • "Keže, pitali vuka, valjda nekog našeg romanijskog, kada mu je najhladnije? "

  A vuk im odgovori:

 • "Od zorice, dok ogrije sunce! ".

  Ne znam ni sam koliko puta sam se smrznuo u zoru, kao miš usred ljeta. Svjetlost lagano potiskuje noć, vidi se sve bolje i bolje, sve dok se potpuno ne razdani. A onda izgrije Sunce!

  Zato je u našem narodu i nastala pjesma:

  Kad je tebi najhladnije vuče,
  od zorice, dok ogrije sunce.


  Eto, ovo je jedna od uspomena iz mog djetinjstva koje se jako rado sjećam. Valjda sam zbog ovakvih stvari duboko cijenio i poštovao pokojnog oca, mada se u mnogo čemu nismo mogli složiti. Neka mu je laka zemlja!
 • praznici - 26033 - 06.01.2011 : Nenocc - best (0)

  Srećan Badnji dan


  Ustaj jutros srpska glavo,
  danas slaviš ono pravo.
  Prekrsti se, popi piće,
  Badnji dan je, zora sviće.
  Ko nas mrzi, taj se utro,
  srećno bilo Badnje jutro.


  Srećan Badnji dan i srećni vam Badnjaci!
  arcibald_rajs - 25970 - 29.12.2010 : Nenocc - best (0)


  Dr. Rudolf Arcibald Rajs ili Čujte Srbi čuvajte se sebe  U Beogradskom naselju Žarkovo, jedna mala ulica je nosila ime Arčibalda Rajsa. Sigorno nikoga neće iznenaditi da je u međuvremenu naziv te ulice promenjen. Takvi smo ne(ljudi). Krajem 70-ih pod pritiskom familije Nastić, koja je tada bila brojna u toj ulici (kažem tada, nisu više), u opštini Čukarica su pristali da ulicu preimenuju u Nastićevu.

  Ovo Zoranovo pisanje me je potaklo da se javim, jer sam često dolazio u Žarkovo, i upoznat sam sa "slučajem" ulice Dr. Rudolfa Arčibalda Rajsa. Ni imena mu nisu znali "tamo neki Prcvald Bajs".

  Valjda smo takav narod. Nezahvalni i brzo zaboravljamo.

  Ne samo nečije dobro, nego i loše, čak i zlo jer zaboravismo brzo Jadovna i jame i Jasenovac...

  Tako i vas braćo brzo zaboraviše oni iz Banja Luke.
  rogatica_politika - 25561 - 14.11.2010 : Nenocc Pescano Selo - best (0)

  RE: Nova knjiga o Milutinu


  Rraspravljaju se Tito i Hitler u paklu o tome ko je izašao kao pobjednik iz Drugog svjetskog rata. Na kraju se dogovore se da siđu u Dalmaciju i tako provjere njihove tvrdnje. Kad tamo Dalmacija puna turista i svi govore njemački.

  "Božiju ti majku" opsova Tito, "a gdje su Hrvati? "

  "Otišli da rade u Njemačku", odgovori Hitler.


  I na ovoj stranici se može često pročitati, da li je bilo i ko je (ili kako bi rekao novokomponovani Mujo, TKO JE) pobjednik iz našeg rata. Pa onaj ko je ekonomski jači! Ako pogledamo sadašnju situaciju, izgleda mi da smo u istim govnima, s tim da naše komšije imaju bolji pogled u budućnost, ili što bi neki rekli imaju bolju perspektivu.

  Mi se nažalost nalazimo u lošijoj situaciju, s obzirom da nam mladi odlaze a sa njima i intelektualci.

  A bez njih se, dragi moji prijatelji, loše piše našoj Republici Srpskoj.

  Moj predlog za Zorana je da osnuje političku stranku, regionalnog karaktera, za šta vjerujem da ima kapaciteta (mislim da je relativno poznat u istočnom djelu Republike Srpske, učesnik je rata, intelektualac sa čistom prošlošću, ima organizatorske sposobnosti... U ovome bi mu i mi, naravno, trebali financijski pomoći. Vjerujem da bi se našlo i privatnika koji bi bili spremni da sponzorišu rad stranke.

  Narod je sit nepismenih i polu-pismenih kvazi-plitičara. Zbog toga bi trebao u svakom gradu da osnuje ogranak stranke, gdje bi predsjednik bio intelektualac.

  Program takve stranke bi trebao da stavi naglasak na zapošljavanje tri kategorije: boraca, mladih i intelektualaca. Dovođenje stranih investitora, i stvaranje uslova za njihovo poslovanje, borbu protiv korupcije... Povećanje plata i penzija i zaustavljanje pljačkanja na svim nivoima. Takođe bi trebao, po meni, da napravi plan petogodišnjeg razvoja opštine, ili sta planira da uradi za narednih pet godina.

  Zbog toga predlažem da pare namjenjene prenošenju posmrtnih ostataka trojice poginulih boraca, preusmjerimo za pomoć u osnivanju stranke Zorana Jankovića. Stranka bi mogla da se zove "Stranka za Spas Republike Srpske", ili skraćeno SSRS.

  Ukoliko ovo nije dobar predlog, onda predlažem Zoranu da prihvati ponudu iz Konjica.
  markale - 25273 - 19.10.2010 : Nenocc - best (2)

  Re:Markale


  General kanadske vojske Dejvid Frejzer, bivši oficir UNPROFOR-a u Sarajevu, izjavio je danas, na suđenju bivšem predsedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, da je bilo slučajeva da su muslimanske snage iz snajpera gađale muslimanske civile, uključujući decu, kako bi za to bili okrivljeni Srbi.

  "Muslimani su bili odgovorni za gađanje svojih civila i mi (UN) smo uložili zbog toga protest vlastima u Sarajevu" i rekao je Frejzer i dodao da je informaciju o muslimanskim napadima na decu čuo od vojnika UN.

  Član tadašnjeg ratnog predsedništva BiH Ejup Ganić "ostao je bez reči i nije bio srećan kada je čuo za postupanja muslimanske vojske prema sopstvenim civilima", kazao je Frejzer i priznao da nikad nije čuo da su Srbi napadali sopstveni narod.

  Dakle Emire, već je krajnje vreme da pogledate istini u oči, da prestanete da glumite Kalimera, da malo potražite ili poslušate informacije, ako ne od nas, onda od onih koji su bili svedoci rata a bili su manje više neutralni. Pa zašto ste onda bežali od kamera? Pa znali ste da će biti krvi. Od čije sestre oca ili majke to pitajte vašu bracu kako su selektirali žrtve. Ili ste na tim mjestima "slucajno" delili hranu izmučenim Srbima?

  Takodje treba da prestanete pričati gluposti, kao ratni zlocinac Ganić, da su Srbi napustili Sarajevo iz ekonomskih razloga tj. da su za prodati stan u Sarajevu mogli da kupe jedan u Beogradu i jedan u Banja Luci.

  Pozdrav od Nena
  guslarske_pjesme - 24616 - 04.07.2010 : Nenocc Pescano Selo - best (0)

  Guslar Bojana Peković


  vojnicko_groblje - 24399 - 02.05.2010 : Nenocc Pescano Selo - best (0)

  Mali Zejtinlik Sokolac


  Željko,

  Nedavno si napisao jednu dirljivu priču o Jeli –uričić iz Vogošće.

  Danas sam slučajno na YouTube našao jedan video sa Vojničkog groblja Mali Zejtinlik u Sokolcu, snimljen za Zadušnice ove godine. U njemu se može vidjeti i majka Jela, dok uređuje grobove poginulih sinova Milana i Milomira i muža Borka.

  raspad_juge - 24260 - 05.04.2010 : Nenocc - best (0)

  Treba gledati u budućnost


  "Bez obzira kojoj vjeri pripadali, ne treba da gubimo vjeru u ljude! " To nam upravo pokazuje Darijevo javljanje iz Splita.

  Treba da budeš veliki čovjek da bi napisao onako lijep komentar. Ne želim da propagiram bratstvo i jedinstvo, bolje je da budemo dobre komšije, ili kao što bi Dario rekao "dobri susjedi".

  Najljepše godine života sam proveo u Hrvatskoj, imao prekrasne prijatelje, devedeset posto Hrvate, i morao da odem početkom devedesetih. Ipak ih ne mrzim! Svake godine odlazim na Hrvatsko primorje - sjeverni Jadran i ne znam dali bih se sigurnije osjećao južnije od Paga jer znam da mnogi naši koji dođu sa svojim autom, kući se vraćaju autobusom, ponekad isprebijani.

  Nadajmo se da će za koju godinu biti više Darija i da će manje auta sa srpskim tablicama završavati u Jadranu. I da će manje da nas biju.
  Puno je mladih iz Zagreba koji dolaze vikendom u beogradske diskoteke i splavove trošeći pri tome po par stotina evra. Neka ih, dobro nam došli.

  Mi ćemo tek da živimo u miru sa muslimanima kad budemo komšije, a ne u jednoj duboko podjeljenoj državi. Ne znam dokle će da insistiraju na cjelovitosti Bosne i Hercegovine, a pri tome negirati zločine koje su počinili. Za počinjene zločine treba da se sudi, što se dešava kod nas i donekle kod Hrvata, ali nikako kod muslimana. Oni su ratovali sa cvijećem!

  Treba da oprostimo, ali i da ne zaboravimo. Ne treba živjeti u prošlosti, treba da gledamo u budućnost.

  Budi mi pozdravljen Dario,
  Nenocc
  zlocini - 23928 - 03.03.2010 : Nenocc Pescano Selo - best (0)

  Ratni zločinci


  Prvo su rekli da oni nisu odgovorni za masakar nad 42 nenaoružana vojnika u Dobrovoljačkoj ulici.

  Zatim su rekli da nisu odgovorni za stradanje oko 200 nenaoružanih starješina i civila 15. maja 1992. u Tuzli.

  Oni inače slave 15. maj kao dan oslobođenja Tuzle.

  Onda su rekli da je ratni zločinac Ejup Ganić zadržan u Londonu oko 45 minuta radi normalne carinske kontrole i pregleda prtljaga.

  Da li neko zna kada će biti isporučen Srbiji.

  P. S. Nadam se da mu je prtljag u međuvremenu pregledan.

  A hoće da sa nama žive u istoj državi!
  praznici - 23227 - 07.01.2010 : Nenocc Pescano Selo - best (0)

  Srećan Božić


  Onima koji vole spavati ali se uvek bude dobro raspoloženi,
  onima koji se još uvak pozdravljaju poljupcem,
  onima koji puno rade ali se znaju i dobro zabavljati,
  onima koji grese ali priznaju greške i ne koriste glupe izgovore,
  onima koji gase televiziju da bi porazgovarali,
  onima koji su srećni kada nešto mogu sa nekim podeliti,
  a ne imati celo,
  onima koji su uvek spremni pomoći,
  onima koji ne čekaju Božić da bi bili bolji.


  Srećan vam Božić braćo Srbi i predstojeća pravoslavna Nova godina.
  praznici - 23214 - 06.01.2010 : Nenocc Pescano Selo - best (0)

  Srećno Badnje veče


  Ne gubi vjeru,
  ne gubi nadu,
  teži ka sreći a ne ka padu.
  U srcu voli i spominji Boga,
  neka te čuva i bližnjeg tvoga.
  Podigni glavu, ipruzi dlan - srećan vam Badnji dan.

  SREĆNI VAM BADNJACI I BADNJI DAN.
  politika_film - 23147 - 27.12.2009 : Nenocc Pescano Selo - best (0)

  RE: Rat filmskom industrijom


  Mi Srbi, kao narod, nikad ništa nismo dobili na poklon. Naprotiv, uvijek smo svoju slobodu dabelo plaćali krvlju. Čak nismo ni Kosovo znali da sačuvamo, ide u prilog činjenici da smo imali nesposobne političare. U zamjenu smo izborili Republiku Srpsku, nismo je dobili na poklon. Po meni, najbolji način da je sačuvamo je da bude prosperitetna. To znači da se otvaraju nova radna mjesta, da se poboljša kvalitet životai da nam omladina ne odlazi... U protivnom će nam se desiti Kosovo.

  Mišljenja sam da nam nisu potrebni propagandni filmovi kao balijama, da bi nam djeca bila nacionalno svjesna. Ne treba da budu zaslijepljeni mržnjom. Ja lično ne bih volio da moje dijete ustaje sa mržnjom i da sa mržnjom ide spavati. Kao dijete sam slušao priče starijih o stradanju našeg naroda u Drugom svjetskom ratu. Nisam trebao da idem u bioskop.

  Na ovom forumu se moglo često pročitati da ih ne mrzimo. Ni ja ih ne mrzim, ali ih i ne volim i biću sretan ako moje dijete sutra bude imalo isti odnos prema neprijatelju.

  Mi smo trebali da pravimo propagandne filmove, ali u periodu '91-'95. Takođe smo tada trebali, da kao Latini, da plaćamo lobiste i kojekakve specijalizovane agencije, koje su trebale da se bave propagandom u našu korist. Ali ne, oni koji su nas vodili previše su mislili na svoje džepove.

  Propagandni filmovi koje prave naši neprijatelji sigurno nisu bezazleni. Ali na koji drugi način da odvrate pažnju sa gorećih problema nego da dižu tenzije. Šta drugo očekivati od države koja je pred bankrotom, gdje privilegovane grupe i pojedinci žive od državnog proračuna na visokoj nozi, dok im običan vilajet nema ni za hljeba.

  Takođe ne vjerujem da će tu propagandu da otkupi puno inostranih televizija. Čak i da ih neke i otkupe, pitanje je ko će to da gleda, i kom terminu će biti prikazana.

  Posle 11. septembra 2001. zapad je prestao da bude naivan, što je do tada, to čak i sami priznaju, sigurno bio. Od tog datuma, tri sledeća pojma su na Zapadu neraskidivo povezana: Talibani, Al-kaida i muslimani. Pravedno ili ne, nije na meni da rasuđujem.

  ... sve su straze Generala Draže.
  raspad_juge - 23141 - 26.12.2009 : Nenocc Pescano Selo - best (0)

  RE: Rat filmskom industrijom


  Gledajući u prošlost, stvaranje Kraljevine SHS a kasnije i druge Jugoslavije, ili kako se sve nije zvala, a pogotovo njeno branjenje, su bile najveće istorijske grećke koje je napravila naša trapava politika.

  Opšte je poznato da je Aleksandar I Karađorđević, takozvani Ujedinitelj, bio protiv stvaranja Kraljevine SHS.

  Nažalost, posle toliko naših žrtava, i par Jugoslavija kasnije, uspostavilo se da je bio potpuno u pravu.

  Pored toga, mi smo kao narod bili gotovo u potpunosti izgubili identitet i vjeru, pretvarajući se u Jugoslovene.

  Vjernijih komunista i većih vazala od nas nije bilo. Ponekad se pitam da li se stide oni naši stari drugovi iz raznih CK i kojekakvih drugih komiteta, šta nam ostaviše u nasleđe. Kamo sreće da smo imali političare kalibra Mike Tripala i Savke Dapčević. Gdje su onda bili naši uvlakači?

  Tito je došao u Srbiju da se bori protiv Nijemaca a Slaviša Vajner na Romaniju. I nisu bili jedini! Zasto? Da li se moralo desiti strijeljanje đaka u Kragujevcu? To je isto da smo mi otišli u Dalmaciju i tamo iz zasjede ubijemo 15 Italijana.

  Da nije bilo četnika, ili ja cu ih ovom prilikom nazvati kućebrani ili branioci sela i ujedno veliki antifašisti, malo bi nas sada bilo među živima. Latini su ustaše proglasili domobranima, iako su klali i palili nase domove po Romniji, dok su se naši Udbaši utrkivali ko će više da muči i progoni četnike - kućebrane.

  Zbog toga smatram da je osnivanje Ravnogorskog Romanijskog Pokreta trebalo i ranije da se desi, ali nikad nije kasno.

  Moje iskrene čestitke Rammstein, i smatram da nas se što više treba priključiti.

  Ja se nebih osvrtao a još manje uzbuđivao oko balijskih "filmova". Sumnjam da imaju neku umjetničku ili istorijsku vrijednost. To je više za njihovu unutrašnju upotrebu. Ne treba ništa drugo ni očekivati od njih. Ako budu prikazani na nekom nižerazrednom festivalu, dalje od toga neće dogurati. Kad budu snimali filmove tipa "Lepa sela, lepo gore" ili "Vukovar jedna priča" onda neću pisati oni ili njih nego ću ih nazvati imenom kako se sad sami nazivaju. Kako ono bješe?

  Kod mog poslodavca za vrijeme radnog vremena svira radio, valjda da bi nas muzika stimulisala da još bolje radimo. Kada se na vijestima objavi da je u Iraku ili Pakistanu u nekoj eksploziji stradao nedužni narod, moje kolege Zapadnjaci to poprate sa usklicima. Što više žrtava, to oni bolje vrište. Pitam se kako bi reagovali da vide to njihovo smeće?

  "Od Topole pa do Ravne Gore"...
  srbi_izdajnici - 22983 - 02.12.2009 : Nenocc Pescano Selo - best (0)

  Nesposobni oficiri JNA


  Ne znam zašto, uvijek kada čitam nešta o nesposobnim oficirima bivše JNA; odmah mi padnu na pamet general Kukanjac (po meni odgovoran za "Dobrovoljačku") kao i oni odgovorni za " Žepu" i "Tuzlansku kolonu"...

  Pitam se zašto ovi naši iz Beograda ne jednostavno isporuče u Den Haag; Kukanjca, Stupara i još par starih nesposobnih ganerala i nižih oficira u zamjenu za Generala Mladića.

  P. S. Kada napišem General onda odmah pomislim: Mladić, Perišić... Prezime Kukanjac baš i ne ide uz "General".
  ogovaranja - 22807 - 31.10.2009 : Nenocc Pescano Selo - best (2)

  Svinjski grip


  Željko,

  Hvala ti za ovaj tekst o Svinjskom ili kako ga još zovu Meksičkom gripu.

  Posebno smatram da je vrlo važno da se što brže pepoznaju simptomi, te da se na vrijeme počne sa liječenjem.

  Mene kao laika međutim zanima još jedan detalj vezan za taj grip; a to je dali i muslimani mogu da se zaraze sa njim, pa ako mogu da li je on onda opasniji za nih pošto oni nisu naviknuti na svinjsko meso?

  Srdačan pozdrav!

  Neno,
  dobro pitanje, ali nisam siguran da ću moći da ti odgovorim. Nisam ja baš neki veliki ekspert po muslimanskom pitanju, ali postoji teza da Bošnjaci ne bi trebalo da dobiju Svinjski grip jer nisu u kontaktu sa svinjama. Međutim, ako se ipak razbole, za očekivati je da za to optuže Srbe. Jer ko bi im drugi o glavi radio? Vjerovatno će neki Srbin zbog Svinjskog gripa otići u Hag, gdje su Amerikanci već pripremili optužnicu za njega. Još samo treba da se upiše ime na prvoj strani optužnice.

  Ah da! Pošto vladi u Sarajevu polako ponestaje imena za razno-razne masakre, predlažem da ovaj (naravno ako se desi) nazovu Svinjski masakr.

  Sa druge strane, postoji teorija da su muslimani koji su do 1992. godine jeli svinjetinu imuni na ovaj virus. Da bi se to provjerilo, predloži svojim poznanicima muslimanima da provjere kod svojih roditelja u kom su obimu konzumirali svinjetinu dok nisu postali nacionalno svjesni.

  U svakom slučaju, nezahvalno je prognozirati, može se i promašiti.
  novosti - 22721 - 12.10.2009 : Nenocc Pescano Selo - best (0)

  Svjetlost na kraju tunela


  Nadam se da će bar polovina ovih novosti sa Sokolca da postanu stvarnost, i da će mladi Sokočani morati da manje odlaze u potragu za poslom i boljim životom, što im inače ne zamjeram.

  Jedini krivci za sve što se do sada desavalo u Sokocu, pogotovo u negativnom ali i ono malo u pozitivnom smislu su ljudi iz SDS. Doduše, ne mogu da se sjetim ničega pozitivnog. :-)

  I nije samo stranka kriva niti ljudi koji su je činili, nego su po meni krivi i svi oni koji su sve te godine uporno glasali za niih. Mnogi su to radili što su bili naivni, drugi radi tvrdoglavosti ili pak iz koristoljublja. U odnosu na ove prve dvije grupe ovih zadnjih je bilo najmanje, i njih jedino mogu da razumjem.

  Posledice tog njihovog glasanja su nažalost svima nama poznate.

  Ovo vam je kao na onoj TV emisiji: "Tražili ste - gledajte". Sa jednom malom razlikom - morali su da gledaju i oni koji to nisu tražili.

  Koristim ovu priliku da dam moralnu podrsku Mineru, a finansijsku bih se izrazio sa 50".

  Neno,
  svaka čast! Naravno i ja podržavam tu akciju, i namjeravam da u ovu svrhu otvorim novu rubriku. Tebe bih zamolio da se sa svojom prijavom za donaciju upišeš ponovo, jer ovaj komentar ode među komentare o Sokocu.
  forum - 21949 - 12.06.2009 : Nenocc Pescano Selo - best (0)

  Čestitke na jubileju sajta


  Čestitka,

  Željko, želim da ti čestitam na jubileju sajta i da ti poželim svako dobro. Neka ti dragi Bog podari zdravlje i svaku sreću.

  Nenocc
  odgovor - 21525 - 28.04.2009 : Nenocc pescano selo - best (0)

  Kutija od cipela


  Vidi mu glave k'o kutija od cipela. Od nekoga sa ovako glupom facom ne možeš ništa drugo ni očekivati.
  Necu vise da se sa njim raspravljam, neću da se ponižavam.

  Živeli li vi meni moja braćo.
  odgovor - 21512 - 27.04.2009 : Nenocc pescano selo - best (0)

  Zatrovani mržnjom


  Tacno je Fikrete da ste zatrovani mržnjom. Sve ti smeta što je naše, čak i imena naše djece.

  Samo se ti i dalje divi Skandinavcima. Tako spokojan nikada nećeš šetati ulicom, jer ti je srce ostalo u tvojoj vukojebini koju vi zovete Rajvosa.

  Nemaš ništa pametnije da radiš nego tražiš mjesta gdje se druže Srbi, pa makar to bilo i na internetu.

  Pišeš Željku da je radije slušao "Bijelo Dugme" nego gusle. Vidiš Fikrete tu leži vas problem, nemate gusala. Vjerujem da je većina nas slušala i voljele Dugme, ali gusle su naš identitet kojega vi nemate. U guslarskoj pjesmi se više radi o priči koju guslar priča nego o samoj muzici koju takođe ne treba zanemariti.

  Svi važniji događaji iz naše bogate, stare, slavne i krvlju natopljene istorije su ispjevane uz gusle. Od dinastije Nemanjića, od boja na Kosovu do bitke na Mišaru, Karađorđevića, Obrenovića... da ne nabrajam dalje jer ne znam gdje bih stao.

  Tu su naši korjeni kojih vi nemate i naše porijeklo. Vas će uništiti kriza identiteta. Šta misliš zašto vas sponzorišu Arabijci, da od vas prave Vehabije, da vam žene nose feredže a vi brade (mi naše obrijasmo poslije rata) i zšsto vas vraćaju vjeri. Jer nemate gusala! Pijete rakiju i jedete svinjetinu, a kad vam reprezentacija igra vani onda otvarate žestoka pića prije kase, jer ne možete da sačekate dok ne izađete vani, i onda počnete međusobno da se marišete. Tako da su se robne kuće zatvarale u podne. Ovo sam čitao na internetu kada ste igrali protiv Belgije.

  Naravno da ti aberi stignu do čuvara Islama, koji vrlo dobro znaju da nemate korijena i da ste labavi. Boje se da ćete da nestanete.

  Razmisli malo Fikrete zašto vam bježe intelektualci i umjetnici u Beograd i Zagreb ili na Zapad. Upravo iz tvoga Rajvosa. Zato što je ono jedna prava vukojebina.

  Ipak mislim da si glup, jer da nisi onda ne bi prijetio, kad znas da se ni NATO pakta ne bojimo, mišu jedan.
  odgovor - 21491 - 26.04.2009 : Nenocc pescano selo - best (1)

  RE: Fikro


  Pričaj ti Fikrete te priče svome Aliji i Ćamilu i vama sličnima koji u njih vjerujete ili upravo ne. Smeta vam sve sto je srpsko i uvijek vam je smetalo. I onda mrtav hladan onako po pitarski, podmuklo, možda sarkastično ali ne i uvjerljivo, kažeš vrati mi moje pravoslavne komšije, ne možeš ni da napišeš Srbe, jer te ta riječ asocira na Vrbe.

  Ono što ti nazivaš vukojebinom je slobodna Republika Srpska, naša otadžbina koju mi kao što i sam vidiš volimo i pišemo o njoj. Kada naši Nemanjići, naše Vojvode, naši Obilići pišu kako su se za nju borili ni to ti ne prija, nego to nazivaš širenjem mržnje.

  Pa Fikrete, ja tebe kao niti jedan Srbin nikada neću voljeti, a ni tvoju usranu Bosnu, kad me tjeraš da ovako pišem.

  Još pišeš da bi trebali da osjećamo grižnju savjesti zbog toga šta je naš narod uradio vašem narodu. Ako si mislio da smo zaboravili šta ste nam radili od Vidovdana 1914. godine pa do zadnjeg rata, onda ne samo da si glup nego si izuzetno bezobrazan.

  Kako ćeš nam ti ili neko drugi objasniti činjenicu da su Srbi vlasnici oko 70% zemljišta na području bivše Bosne i Hercegovine, dok je nas na zadnjem popisu stanovništva nije bilo ni 40% posto.

  Srpska zemlja, nema gospodara. Gdje nestade toliki narod Fikrete?

  Ne, nismo vam zaboravili, ne smijemo radi njih, jer bismo ih izdali ako zaboravimo. Oni koji to zaboraviše završiše u Kazanima, u vodama Miljacke i na smetljištima vašim poganim. I još tvrdiš da smo sami sebe okupirali!

  Samo vi i dalje živite u zabludi o nekakvoj jedinstvenoj Bosni, sa vašim Vehabijama, sa vašim hanumama u feredžama, sa vašom mržnjom i frustracijama ali bez nas.

  Previše smo različiti i nismo ni malo jedinstveni, znači nema vam jedinstvene. Pusti nas na miru da Srbujemo, jebao te Radovan i Alija u pasiji šupak, hoćemo da živimo.

  Sve za Srpstvo, srpstvo ni za šta!
  novosti - 21375 - 15.04.2009 : Nenocc pescano selo - best (0)

  Demografska katastrofa


  Preuzeto sa Monda

  Republika Srpska suočiće se sa pravom demografskom katastrofom ukoliko Srbija dobije bezvizni režim sa zemljama EU pre BiH, procenjuju demografi.

  Veliki broj obrazovanih mladih ljudi, posebno iz nerazvijenog istočnog dela Srpske, zatražiće državljanstvo i pasoš Srbije i zauvek otići sa ovih prostora, piše "Press RS".

  "Siguran sam da bi najmanje 50 000 mladih Srba uzelo državljanstvo Srbije i otišlo da živi u zemlji čijim bi pasošem mogli da putuju i rade na Zapadu", rekao je Đorđe Radanović, predsednik Centra za afirmaciju mladih iz Šekovića i član predsedništva Evropskog pokreta u BiH.

  Radanović kaže da bi se Srbi u BiH ponašali kao Hrvati kojih je svakog dana sve manje zbog mogućnosti posedovanja Hrvatskog državljanstva i pasoša, te češćeg putovanja i privremenog zapošljavanja u zemljama EU.

  Upozorio je da je trend odlaska mladih, ali i čitavih porodica, posebno iz istočnog dela Republike Srpske, više nego zabrinjavajući, napomenuvši da je sve više praznih kuća u Šekovićima, Rogatici, Višegradu, Rudom, Čajniču, Kalinoviku.

  Nažalost!
  svijet - 21177 - 23.03.2009 : Nenocc Pescano Selo - best (2)

  Re: Predrasude i opanci


  Trebao si tom svom rođu da preporučiš kakvu polovnjaču, i ne treba sve nas trpati u istu vreću sa njim. I bolje bi bilo da si mu rekao istinu u lice.

  Kako je počelo moraćemo da se pravdamo i babama i čičama...

  Tačno je da je čovjeku suđeno da umre u opancima u kojima se rodio ali je takođe tačno da se usranome ne da ni do potoka.

  Nažalost!
  sc_komentari - 21176 - 23.03.2009 : Nenocc Pescano selo - best (0)

  Re: Sokolac će ustati iz mrtvih


  Kaže se da svaki narod zaslužuje svoje političare. Mi Srbi ili nemamo sreće ili pameti ili možemo previše da trpimo.

  Kako inače objasniti činjenicu da se u tako malom mjestu kao što je Sokolac neko uspije održati tolike godine na vlasti, kad istovremeno vidiš da taj isti, u ovom slučaju SDS, pokrade, uništi, unazadi i uveze drogu i kriminal... Da se pred očima naroda stekoše ogromno bogastvo, dok taj isti osiromašeni narod dade im većinu glasova na svim izborima, do zadnjih. Možemo mi nastaviti da krivimo Ameriku, umjesto da u njima tražimo saveznika, i Švabe i Turke i gastarbajtere, da vjerujemo u raznorazne zavjere, sve dok sami ne preuzmemo sudbinu u svoje ruke neće nam biti bolje.

  Prvi korak je napravljen. Izglasani su neki drugi ljudi.
  I ja se nadam zajedno za Milicom Petrović da će Sokolac ustati iz pepela. Samo šteta da nema više komentara kao što je Miličin, pa lopovi iz SDS-a možda misle da su bili dobri kad ih niko ne proziva. Šutnja znači odobravanje.

  Pozdrav hrabroj Milici!
  dogadjaji - 21068 - 16.03.2009 : Nenocc pescano selo - best (0)

  Nešo Batinić


  Poznavao sam Neša Batinića. Nismo se družili ali znam da je bio povučen i sigurno poštenjačina. Rođen u domaćinskoj kući.

  Poznavao sam i Nešove roditelje, oca Ljupka a majke ne mogu da se setim imena i brata Dragana. Čestiti ljudi i veliki Srbi.

  Mislim da je to bio razlog da se Neso prikljucio SDS. Takođe verujem da je stranka više profitirala od Neša nego obrnuto. Ne mogu da verujem da je Neso nestao sa parama!

  Znam da je živeo u roditeljskoj kući, dok je njegova nova bila prazna. Imao je više nego solidnu zaradu, solidno auto, živio sam. Tesko mi je da poverujem da čovek može tako jednostavno da nestane bez traga i glasa.

  Nadam sa da je živ.
  youtube - 21048 - 15.03.2009 : Nenocc Pescano Selo - best (0)

  Sajam filmskog turizma u Berlinu


  Na ovogodišnjem Sajmu filmskog turizma u Berlinu Republika Srpska je osvojila drugo mjesto sa spotom "Za ljepšu Srpsku".

  Pogledajte ovde:

  profiteri - 21043 - 15.03.2009 : Nenocc Pescano Selo - best (0)

  Vaganje dolara


  Mislim da je svima nama jasno koji cilj imaju komentari koji dolaze iz susedne države, od strane Bošnjaka. Nisu samo Karadžić, Milošević, Tuđman, Alija, –ukanović punili svoje džepove, takve stvari se dešavaju manje-više svugde. Poznat je primer bivšeg predsednika Francuske - Širaka, afere "Augusta u Belgiji"...

  Što se tiče Rašinih "maraka na kile", u to je normalnom čoveku teško poverovati. Svima je poznato da je srpska dijaspora mala i ne najbolje organizovana.

  Upravo je Alija bio taj koji je Marke vagao na kile. I ne samo Marke! Dolazili su tu i silni arapski dolari od nafte. Takođe je javna tajna da su Tudjman & Co delili pare koferima, po sistemu: meni kofer, tebi kofer...

  Rašo Dabić mogao je samo da vaga u gramima ili eventualno u dekagramima. Ne nameravam da ga branim, ima on boljeg advokata od mene.

  Mi bismo pre svega trebali da čuvamo ono pozitivno što nam ostade od Raše i da se ne osvrćemo na ono sta kažu Bošnjaci. Ja uopšte ne sumnjam u njihove dobre namere!

  Takođe ne shvatam naše političare da toliko dozvoljavaju rad na crno, da privatnici ne uplaćuju za penziono i zdravstveno osiguranje, dozvoljavajući im da se na taj način bogate a da istovremeno državna kasa bude prazna, a narod sve siromašniji.

  To će naravno imati za posledicu da će izostati investicije u infrastrukturu, zdravstvo, školstvo... a sa druge strane će doći do odliva mladosti, što može imati vrlo negativne posledice za budućnost svih nas, pa i naće Republike Srpske.

  Obraz švercera i profitera je takav kakav jeste. Ništa se neće popraviti pišući o njima. Još će početi da se umišljaju da su važniji nego što jesu. Zato smatram da bi bilo važnije da se malo više piše o pravim problemima.

  Sa verom u Boga i Otadžbinu.
  profiteri - 21014 - 13.03.2009 : Nenocc Pescano Selo - best (0)

  Pisati ili ne-podrška Željku


  Željko,

  Potpuno su u pravu sto se tiče pisanja o profiterima i profiterstvu, i ne samo o tome. Upravo zbog onih što svoje živote dadoše za dragu nam Republiku Srpsku, i onih što ostadoše bez nogu, ruku... , ne bismo trebali dozvoliti da nam lopovi iz SDS-a diktiraju šta bismo smjeli ili upravo ne da pišemo.

  Oni su se pokazali ne samo za vrijeme rata nego i poslije, a sada pokušavaju prijetnjama da uvedu cenzuru na internet. Ne znam dali su svjesni da se upuštaju u nemoguću misiju.

  Većina onih koji pišu o profiterstvu živi vani i potpisuje se sinonimima, tako da ne mislim da im prozvana gospoda može "praviti probleme".

  U stvari ne bismo se trebali ni puno zamarati oko toga pitanja.
  raspad_juge - 20954 - 08.03.2009 : Nenocc - best (2)

  RE: Đogiću iz Olova


  Poštovani komšija,

  Drago mi je da i na vašoj strani ima normalnih ljudi kao što si ti i nadam se da nisi jedini. Da bi bili dobri susedi treba da se uvažavamo i poštujemo. A da bi se uvažavali i poštovali, jedan je od preduslova da malo zaboravimo šta se dešavalo u minulom ratu.

  Da bismo mogli neke stvari da zaboravimo potrebno je da se svi kazne za počinjene zločine, kako izvršioci tako i nalogodavci i oni koji su znali za zločine a nisu ništa uradili da se spreče.

  Takve stvari vidimo da se dešavaju u Den Hagu ali samo sa Srbima.

  U Beogradu su nedavno podignute optužnice samo za Dobrovoljačku i ono što se posle toga dešavalo i još uvek dešava ne može doprineti "zbližavanju stare raje" i komšija.

  Vaši političari nastavljaju negirati zločine, Granić, Silajdžić... i čini mi se da se podsmejavaju pokušajima Beograda da se počiniocima i nalaogodavcima za iste sudi. Svi znamo da je Granić bio jedan od nalogodavaca, nije valjda da se boji pravde.

  Takođe bi bilo dobro kad bi političari u Beograda shvatili da ne mogu više da vrate Kosovo pod svoju upravu, isto važi i za bošnjačke političare koji moraju da shvate da mi više nećemo da budemo pod upravom Sarajeva i da nam se tamo kroje kape.

  Niti da nam pogode broj kape, niti marku koju mi volimo.

  Bilo bi krajnje vreme da se vaši političare urazume i da vas više ne vode u uništenje kao što su do sada radili, i da budu manje drski i prepotentni.

  Vi bi trebali sami da im šaljete signale da vaši političari ne rade dobro svoj posao.

  Vi bi inače mogli i sami bez političara tome da data doprinos. Naveo bih primer tada mladog Bošnjaka, koji je bio prisutan kada je banjalučki muftija ubio vojnika od 19 godina iz Banja Luke koji je bio u grupi od sedam zarobljenika. Svi su tada pobijeni a vaš muftija negira.

  Taj mladi Bošnjak inače krije svoj identitet i pod zaštitom je srpskog tužilastva, kaže da je neki pop učinio sličan zločin već bi se nalazio u Den Hagu.

  Nekako ćemo da izađemo na kraj sa štrjkovima, neimaštinom, sa gubljenjem radnih mesta ili sa nestvaranjem novih. Trebaju prvo rane da nam se zaleče, moj susedu. Treba da svako ima "svoju avliju i svoju kapiju". Treba da poštujete našu volju da živimo u svojoj "avliji" i ne treba da provaljujete kroz našu kapiju i onda da kažete da smo mi okuparori svoje "avlije".

  Tek tada ćemo da živimo u miru i da se poštujemo.

  * Avlija...... Država
  * Kapija...... Granica

  Živeli!
  komentari - 20898 - 04.03.2009 : Nenocc Pescano Selo - best (0)

  Kroatizmi srpskih političara


  Izdvojeno iz Pess RS,

  Političari u Republici Srpskoj, upozoravaju lingvisti, čestom upotrebom kroatizama, ugrožavaju srpske nacionalne interese, kuturu i tradiciju.

  Evo par citata lingviste Milorada Telebaka:

  "Stalnom upotrebom kroatizama razara se srpski jezik i srpska kultura. Zato je neophodno pojačati lingvističku kontrolu, jer samo tako je političkim i jezičkim nebulozama koje se mogu čuti i videti u pojedinim medijima, moguće dati smisao",

  "Političar koji ne vlada standardnim jezikom, koji ne drži do normi književnog jezika, kome književni jezik više smeta nego što koristi, jednostavno ne bi smeo da bude političar.

  Ne samo nasi političari da bi trebali da se ugledaju na Hrvatske nego malo više nacionalnog, da ne kažem nacionalistickog ne bi ni nama škodilo.

  Mi takođe nikada nismo imali političare, za vreme Juge, tipa Mike Tripala i Savke Dapčević koji su bili spremni da isture vrat, plašeći se pri tome za svoje fotelje.

  Ako neko zna, osim –ilasa i Rankovića koji su skinuti sa položaja, a da pri tome ništa nije promenjeno, nekog političara iz srpskih redova iz bivše Juge koji je vredan spomena i koji je nešta uradio za Srpstvo, neka napiše, bicu mu jako zahvalan.

  Svi su bili poltroni i verne sluge nama neprijateljski naklonjenog sistema, plašeći se da izgovore reč Srbin a kamo li da se izjasne kao Srbi, ili ne daj Bože da nešto urade za svoj rod.

  Sram da ih bude! Zato smo sad tu gde jesmo. Ni jedino srpsko pitanje još nije reseno!

  Dalje navodi lingvista Telebak da bi mediji trebali da se pozabave ovim pitanjem. Ako mene pitate te ljude bi trebalo staviti na stub srama, ili možda još bolje bih ih trebalo poslati u lepu njihovu neka rade za hrvatsku vladu i neka budu na njihovom platnom spisku.

  Od Topole pa do Ravne Gore...

  Po meni još ozbiljnije pitanje je medija i filmova. Oko 80% filmova koji se prikazuju na banjalučkoj televiziji su prevedeni na novokomponovanu "hrvatsku varijantu" srpskog jezika. To u mnogome kvari jezik kod naše omladine i djece, pa se njihove bolesne umotvorevine šire i na naše prostore. Na taj način pokušavaju da bar kulturno pokatoliče narod na našim prostorima.

  Ne treba kriti da je banjalučki region oduvjek bio pod uticajem hrvatskog jezika i kulture, isto tako kao što je i istočni dio BiH bio pod uticajem crnogorske tradicije, vjerovatno zbog istorijskih veza sa tim područjem.
  rsk - 20885 - 02.03.2009 : Nenocc - best (0)

  Milan Tepić


  Znao sam da je još jedan vojnik tada poginuo ne želeći da ostavi svoga komandanta. Bio je to vojnik Stojadin Mirković koji je dejstvovao iz transportera dok nije bio pogođen protivoklopnim projektilom.

  Tom prilikom je streljan u znak odmazde - komandir straže Ranko Stefanović.

  Šta reći o onolikoj pobijenoj nedužnoj deci što ih ni krive ni dužne pobiše na onako svirep način u Dobrovoljačkoj i u Tuzli.

  To ne smijemo nikada zaboraviti!
  komentari - 20822 - 26.02.2009 : Nenocc - best (0)

  Ne zaboraviti


  Mi smo izgleda kao narod skloni brzom zaboravljanju i opraštanju i ne znam šta bi nam se još moralo desiti pa da se od te loše navike odviknemo i da postanemo malo nacionalno ostrešćeniji.

  Neka zaborave i oproste oni koji hoće, ja ne mogu!

  Beograd, Božja 1993. godina, poznata pevaljka/zaboravio sam u medjuvremenu koja je bila / promoviše novu ploču i kao uvod počinje sa pesmom: "Mujo kuje konja po mesecu! " i kad je stigla do "kuje" ustaje jedna prisutna novinarka i gađa gore pomenutu glupu kozu tašnicom. Ako neko zna o kojoj se kozi radi neka napiše.

  Bili smo brzi da zaboravimo Jasenovac i sve jame, za koje niko nikada nije odgovarao, da ih sad ne nabrajam, i kako su nas sve klali i čerečili i oči vadili, da postanemo najveći komunisti i Maršalove najvernije sluge i vazali.
  I desilo se ono sto se desilo! Opet su nas u Sarajevu bacali u jame, i ne samo tamo, i klali i silovali i šta nam sve nisu radili i još hoće da žive zajedno sa nama u istoj državi. Ako mene pitate ni na istom kontinentu ne treba da žive sa nama, slobodno neka se sele.

  Narod koji zaboravi svoju prošlost nema ni budućnosti!

  Mislim da je sledeći stih vezan za Prvi srpski ustanak, ali ga je u svakom slučaju narod ispevao, i u zlim vremenima uvek primenjiv. Kamo sreće da smo malo više čitali junačke pjesme.

  Žene, Decu u zbegove šaljte,
  A vi se sjajnog oružja hvatajte.

  Živeli!
  komentari - 20739 - 22.02.2009 : Nenocc Pescana Evropa - best (0)

  Gastarbajteri


  Kada neko za sebe kaže da mu je život bio teritorijalno vrlo širok i još sebe naziva velikim patriotom, onda je zadnje što možeš očekivati od takve osobe upravo ono što radi naš prijatelj Struja.

  A još kad traži dodatne informacije o Mići Vlahoviću, i zavetuje se da će od srca dati za spomenik M. V. više nego gastarbajteri, onda ne razumem ništa.

  Dragi prijatelju Struja ti si jedan od par stotina hiljada Srba koji su morali napustati svoja ognjišta. I ja sam jedan od vas. To je bila cena koju smo morali da platimo, da bismo sada imali našu Repibliku Srpsku, našu Skupštinu, našu Vladu, našeg predsednika, naše muzičke urednike i pravo da slušamo "Odakle si sele.. Oj, vojvodo Sinđeliću" a ne one njihove.

  Neki od nas su dospeli u Rogaticu, i ti među njima, drugi u Vlasenicu, treći u Sokolac, i da ne nabrajam dalje... Za vreme Titove Juge komunjare su govorile: "Snađi se druže! " Tako je bilo pre komunizma, za vrema komunizma, pre rata, posle rata, i tako će uvek biti. Međutim, to ne znači da smo svi mi, manje-više prepuštani sami sebi, uz ono što nam je sudbina odredila, da uradimo ili upravo ne uradimo od našeg života.

  Život je nemilosrdan moj prijatelju, i malo ih je na ovoj planeti koje život mazi. Gastarbajteri sigurno nisu krivi da si ti sada u Rogatici i ne zaslužuju da ih kritikuješ, ali možeš da se nazivaš većim patriotom, stvar ličnog uverenja. Ako si nekada živeo u Štutgartu kao što tvrdiš da jesi, onda sigurno znaš da dva piva koštaju 3, 60" a kad novac šalješ, a nadam se da si slao, onda sigurno znaš da troškovi slanja novca izvan Evropske Unije iznose oko 35", dok ti tvrdiš da mi šaljemo manje nego što kostaju dva piva.
  Bojim se da će ovo tvoje pisanje imati samo kontra-produktivan efekat ako si možda mislio da navedeš ili da potakneš gastarbajtere da uplate više.

  Takođe ne razumem kada neki kritikuju "Pravog". Kao: "Mi smo se više borili, nemoj stalno da pišeš ja, piši više mi... Kako će čovek pisati mi kad je to sam proživljavao i kako on da zna šta su drugi osećali u pomenutom trenutku.

  Evo ja sam na primer ( možda ću sada i ja biti kritikovan zašto ne pišem mi ) prije nekih mesec dana zamolio našeg prijatelja Željka da me stavi na spisak donatora, ali je Željko to sigurno zaboravio, šta mu ne zameram, ali ga sada javno ponovo pozivam da me stavi na spisak i obećajem i ja od srca 50".

  Neno,
  kao prvo, samo si djelimično u pravu da te nisam stavio na spisak. Tvoje ime se nalazi na stranici donatora već desetak dana. Primjetićeš da tamo stoji "NenoCC" i "nekada Sokolac" ali to je zbog toga što još uvijek zvanično nisam objavio da si ti donator ove akcije.

  Pored toga, nisi ti jedini donator kome nisam objavio ime: tu je i par donatora iz Aleksandrova. Možda ima tu još poneko, moram da pregledam sve poruke. Ovdje ne računam one koji su se javili ali nisu dali tačan iznos donacije koju bi mogli priložiti, tako da oni još nisu u "ozbiljnoj" konkurenciji.

  Izvini zbog ovoga, ja to zovem "politika sajta". Inače, imam dosta posla jer se o Otadžbinsko-odbrambenom ratu ovih dana piše jako puno, pa provodim dosta vremena uređujući tekstove.

  Izvini na ovome, i obećajem ti da ću zvanično objaviti da si donator, danas ili eventualno sutra.

  Nisam imao namjeru da odgovorim na Strujin komentar, i u potpunosti se slažem da njegov komentar može imati kontra-produktivan efekat. Veoma dobro znam kako je živjeti u inostranstvu, i siguran sam da mnogima tamo ne cvjetaju ruže. Pogotovu onima koji izgube posao, ili rade na crno. Mnogi se zbog toga i vraćaju u Republiku Srpsku znajući da će tamo bar biti sa svojom rodbinom i prijateljima. Vjerovali ili ne, što se finansija tiče mnogima će biti - isto!

  Konačno, htio bih da kažem da je Struja novi posjetilac ovih stranica, i pokušao je da kaže da bi "Pravi" tebao da napiše nešto o Mići Vlahoviću jer ne zna da mi imamo već dosta toga napisano. Zbog toga, nemoj molim te da mu to zamjeriš jer ja vjerujem da je do sada to već shvatio. Štaviše, slučajno znam da je i lično pohvaljivan od Vrbasa, što dosta govori o njemu. Da li Struja zna ko je Mićo Vlahović, u to ne sumnjam! Možda je čovjek malo prenaglio, tj. prerano uletio u vatru, to mu vjerovatno ostalo još iz rata! Mi ne treba da mu to zamjerimo, a pogotovu ne da se oko toga prepucavamo.

  Konačno, mislim da je moja greška što sam propustio ovaj komentar, tj. što nisam iskoristio svoje pravo da taj red izbrišem. Taj dio rečenice koji se tebi nije svidio, ja sam upravo izbrisao.

  Struja, ako ovo čitaš, molim te da ne odgovoraraš na ovaj komentar. Obojicu vas jako cijenim, a ne želim da vaše komentare brišem!

  Pozdrav, za Braću Srbe!
  rat1992 - 20722 - 21.02.2009 : Nenocc Pescano Selo - best (0)

  Za šta smo se borili?


  Htio bih ovom prilikom da zamolim sve Bosnjake koji posećuju ovaj sajt da nam ne postavljaju više pitanje "za šta ste se borili i šta smo dobili ili izgubili u nametnutom nam ratu i koliko nas je izginulo".

  Neprestano ponavljajući isto pitanje želite da umanjite veličinu onoga što smo stekli sa našom odbrambenom borbom, da nas pokolebate, da unesete crv sumnje u budućnost naće drage nam Republike Srpske.

  Živeli!
  pescano_selo - 20649 - 15.02.2009 : Nenocc - best (0)

  RE: Tvrdoglavost


  Iako sam stariji čovjek, i ne razumijem se ljubav, iznio bih svoje mišljenje u vezi postavljenog pitanja.

  Prvo zavisi koliko ti je stalo do nekoga. Ako ti je stvarno stalo do te osobe onda je ne bi trebala ostaviti zbog tvoje tvrdoglavosti.

  Sa druge strane, možda je ipak bolje da ga pedaliraš, ili ne znam kako se to danas kaže. Mi smo u naše vrijeme koristili izraz: "Dati pedalu".

  Kad se dotičnom nesretniku to desi, možda će te više cijeniti i reći: "Vidi, ona moja mačkica ima jak karakter i svoje - ja", pa će onda on da juri za tobom. A možda i neće, ako je tvrdoglav i glup.

  Treća mogućnost je da ga malo staviš na hlađenje, što bi u slobodnom prevodu značilo da ga malo izbjagavaš pa da vidiš kako še da reaguje.

  U svakom slučaju bih ti poželio uspjeh šta god da uradiš i ujedno bih te zamolio da nas obavjestis šta se desilo.
  Puno uspjeha,

  Idi na stranu - |listaj dalje|